Nyheter

De stäms på miljonbelopp

Två intygsgivare godkände ombyggnaden av Stadshotellet i Norrtälje. Nu stäms samma intygsgivare av en bostadsrättsförening i Stockholm. Föreningen vill ha tre miljoner för att intygsgivarna inte upptäckte en felräkning.

Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter ska en ekonomisk plan upprättas. Planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning som ska göra det möjligt att bedöma föreningens verksamhet. Planen ska granskas av två intygsgivare, auktoriserade av Boverket.

Två sådana intygsgivare gav sitt godkännande till den ekonomiska planen för Riddaren 1 i Norrtälje. Stadshuset skulle byggas om till bostadsrätter, men byggherren kom på obestånd och bygget stannade av.

Nu har samma intygsgivare stämts vid Attunda tingsrätt av bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 i Stockholm. Föreningen kräver ersättning på drygt tre miljoner kronor för att intygsgivarna inte upptäckte en felräkning i den ekonomiska planen.

Felet bestod i att momsen på hyrorna hade inkluderats som en intäkt. I stället för det nollresultat som var framräknat i den ekonomiska planen blev utfallet i stället ett underskott på 805 000 kronor det första verksamhetsåret. För att kompensera för felräkningen hade föreningen varit tvungen att höja avgifterna med 125 procent.

En förberedande förhandling har hållits vid Attunda tingsrätt, men huvudförhandling väntas hållas tidigast under hösten 2010.

De två intygsgivarna har också anmälts till Boverket av flera personer. Boverket håller på att gå igenom de ekonomiska planerna för att se om intygsgivarna har fullgjort sina plikter. Om verket finner att de har misskött sig kan Boverket rikta kritik mot dem eller ta ifrån dem rätten att verka som intygsgivare.

– Det är mycket viktigt att intygsgivare sköter sitt uppdrag. En presumtiv bostadsrättsköpare har rätt att förutsätta att det är vederhäftiga uppgifter i den ekonomiska planen, att det finns en god grund för ekonomin och föreningens fortlevnad, säger Paul Silfwerberg, jurist på Boverket.

”Intygsgivarna har en mycket viktig roll och hela regelverket mot ekonomiskt ohållbara bostadsprojekt bygger ytterst på deras prövning,” skriver Jordgubben 20 i sin stämning.