Nyheter

”De stora kostnadsökningarna har varit utmanande”

NCC kvartalsrapport
Tomas Carlsson, vd för NCC. Foto: Henrik Ekberg

NCC:s nettoomsättning ökade något sista kvartalet 2022 samtidigt som rörelseresultatet minskade jämfört med samma period 2021. ”Sammantaget blev rörelseresultat och vinst per aktie betydligt lägre än förväntat”, konstaterar vd:n och koncernchefen Tomas Carlsson.  

Orderingången uppgick till närmare 12.280 miljoner kronor (16.059) och nettoomsättningen landande på 16.018 miljoner kronor, att jämföra med 15.998 året dessförinnan. Rörelseresultatet uppgick till 544 miljoner kronor (605).   

– 2022 har varit mer utmanande än väntat, men vi står trots det väl rustade för framtiden med en bra orderstock, god efterfrågan i många segment, många stabila verksamheter och stark finansiell ställning, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

”Sjukhus ett starkt segment”

Sett till helåret minskade orderingången något, från 2021 års 55.786 miljoner kronor till förra årets 53.285 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade något till 54.198 miljoner kronor och helårets rörelseresultat minskade till 1.358 miljoner kronor, jämfört 1.825 året dessförinnan. Det lägre rörelseresultatet ska enligt NCC främst vara drivet av Industry och Building Sweden, i kvartalet också av Building Nordics.  

”Orderingången från segmentet energi- och vattenanläggning (inom affärsområdet Infrastructure, reds.anm) har ökat med en miljard under året och det finns därtill många projekt i tidiga faser. Även sjukhus fortsätter att vara ett starkt segment. Rörelseresultatet har fortsatt förbättrats stadigt kvartal för kvartal”, skriver Tomas Carlsson i vd:ordet där han också nämner konsekvenserna av kostnadsökningarna:

”Building Sweden har en stor orderstock inte minst med projekt inom samhällsbyggnad. De stora kostnadsökningarna har varit utmanande och påverkat resultatet. Konjunkturen påverkar marknaden för bostäder, kontor och industrilokaler, men det finns fortfarande projekt både i geografiska tillväxtzoner och tillväxtbranscher”.

Framtiden

”Det är otvetydigt så att osäkerheten inför den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är stor och påverkas av många komplexa faktorer. Vi är medvetna om detta. På kort sikt påverkas fastighetsmarknaden och projekt inom bostäder och kontor mest. Samtidigt finns det en stor och god marknad för infrastrukturprojekt, samhällsbyggnader, investeringar i tillväxtzoner och i grön omställning. En positiv signal i kvartalet var att företaget Cementa fick ett nytt fyraårigt tillstånd. Det är viktigt att tillståndsprocesserna i Sverige fortsätter att utvecklas, för att säkerställa industriell utveckling och tillgång till material”, skriver Tomas Carlsson.

Fjärde kvartalet 2022

 • Orderingången uppgick till 12 280 (16 059) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 16 018 (15 998) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 544 (605) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 520 (577) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 407 (538) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 (5,00) SEK

Perioden januari – december 2022

 • Orderingången uppgick till 53 285 (55 786) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 54 198 (53 414) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 358 (1 825) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 299 (1 765) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 069 (1 508) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 10,29 (14,02) SEK