Nyheter

De största arkitekterna och teknikkonsulterna 2015

Teknikkonsultbranschen fortsätter att växa men pressas av svag prisutveckling och ansträngd lönsamhet. 

– Orderingången är hög men lönsamheten har inte riktigt hängt med, säger David Cramér, branschanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen, som ligger bakom branschöversikten.

Den genomsnittliga vinstmarginalen för de 300 största företagen ökade något under 2014 till 5,8 procent (5,6 procent år 2013). Det visar Svenska Teknik&Designföretagens marknadsöversikt Branschöversikten 2015.

– Trots gott orderläge var lönsamheten under 2014 ansträngd. Svag prisutveckling under flera år pressar branschen och företagen måste hitta vägar att höja sina genomsnittsarvoden. Under året, framför allt under hösten, har det kommit signaler på förbättrad prisutveckling hos våra medlemsföretag men inte i samma takt som de 4,1 procent som lönekostnaderna ökade under 2014, säger David Cramér, branschanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

Enligt David Cramér ser framtiden ljus ut. Hållbara lösningar och livscykelkostnader sätter andra faktorer än bara lägsta priset i fokus.

– Det här är en bransch där det investeras mycket och konsultföretagen är viktiga för samhällsutvecklingen. Priserna har pressats ner av offentlig upphandling och internationalisering, men successivt tror jag att man kommer att kunna lyfta priserna.

Branschen, det vill säga arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter, omfattar idag omkring 11 300 företag som i Sverige omsätter 60 miljarder kronor och sysselsätter 51 000 medarbetare.

Största arkitektföretag

1.                         White Arkitekter. Omsättning 2014: 760 Mkr

2.                         SWECO Architects. Omsättning 2014: 537 Mkr

3.                         Tengbomgruppen. Omsättning 2014: 476 Mkr

4.                         Temagruppen Sverige AB       2014: 192 Mkr

5.                         Wingårdh-koncernen               2014: 161 Mkr

Största svenska arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultkoncerner:

1.                         SWECO. Omsättning 2014: 15205 Mkr

2.                         ÅF. Omsättning 2014: 9508 Mkr

3.                         WSP Sverige. Omsättning 2014: 2809 Mkr

4.                         Semcon AB. Omsättning 2014: 2726 Mkr

5.                         Rejlerkoncernen AB. Omsättning 2014: 1712 Mkr

 

 

Branschens omsättning och antal anställda år 2014

• Branschens omsättning: 74,5 miljarder kr, utländska dotterbolag inräknade (62,5 miljarder år 2013).

• Antal anställda: 65 000 medarbetare, utländska dotterbolag inräknade (54 000 år 2013)

• Omsättning i Sverige: 60 miljarder kr (54 miljarder år 2013).

• Antal anställda i Sverige: 51 000 medarbetare (45 700 år 2013)

• Genomsnittlig vinstmarginal: 5,7 procent (5,6 år procent år 2013)

• Genomsnittlig rörelsemarginal: 5,8 procent (6,2 procent år 2013)

Källa:Teknik&Designföretagens marknadsöversikt Branschöversikten 2015.