Karriär

De tar plats i JM:s koncernledning

Markus Heino, vd för JM Suomi Oy och Hilde Vatne, vd för JM Norge AS går in i JM:s koncernledning. Foto: JM

De båda vd:arna för JM Norge och JM Finland, Hilde Vatne och Markus Heino går in i byggbolagets koncernledning från första januari.  

Hilde Vatne har, enligt pressmeddelandet från JM, bidragit framgångsrikt inom JM Norge sedan 2011 och tillträdde under 2021 tillträtt vd för JM Norge. Markus Heino är vd för JM Suomi Oy sedan 2013.

I samband med detta lämnar Susanne Persson uppdraget som tillförordnad affärsenhetschef för JM Norge och JM Finland, och återgår till sin ordinarie roll som affärsenhetschef för JM Bostad Riks samt styrelseordförande i JM Norge AS.

– Med Hilde och Markus i koncernledningen stärker vi samordningen av verksamheterna på JMs marknader och vår kapacitet att erbjuda bostäder till fler nöjda kunder. Jag vill samtidigt tacka Susanne för att hon under en tid axlat rollen som tillförordnad affärsenhetschef för JM Norge och JM Finland parallellt med sitt ordinarie uppdrag, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM.