Nyheter

De tävlar om ROT-priset 2021

Nu ska vinnaren i ROT-priset 2021 utses. Bild: Stockholms Byggmästareförening.

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar sex projekt om utmärkelsen, som delats ut sedan 1990.


ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset instiftades för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett smakfullt sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande läggs det stor vikt vid i bedömningen.

De nominerade till ROT-priset 2021 är:


Kvarter Jacob Mindre:
Fastigheten omvandlades från bostadshus till kontor under tidigt 1920-tal. Under åren har huset blivit uppdelat i flera kontor med olika hyresgäster vilket medfört förändrad planlösning. En utmaning i projektet var att återställa huset till ett enhetligt kontor med undantag från bottenvåningen på gatuplan som är förberedd för två restauranger.

Målet med renoveringen var att i möjligaste mån återställa huset till originalskick – detta genom att bland annat återge fasaden sin ursprungliga färg, ta fram och bevara K-märkta detaljer samt renovera originalporten, stuckaturer och trapphusets smidesräcke. Fastigheten har genom dessa åtgärder fått tillbaka sin ursprungliga charm, bevarat sitt kulturhistoriska värde och samtidigt förvandlats till en modern kontorsfastighet utifrån dagens krav på en sund inomhusmiljö.

Adress: Jacobs Torg 3, Stockholm, Byggherre/fastighetsägare: AxFast AB, Byggentreprenör: MVB Öst AB, Arkitekt: Joakim Häggström Arkitektkontor AB (bygghandlingar)

Kv. Eken 7:
Läkarförbundets hus på Villagatan har genomgått en omfattande renovering där byggnaden upprustats i alla avseenden. Bland åtgärderna syns ökad tillgänglighet, nya ytskikt, högteknologiska installationer, förbättrat inomhusklimat och lägre energiförbrukning. Ambitionen har varit att inte bara bevara kulturhistoriska värden utan så långt det är möjligt återställa dem trots att byggnadens funktion och teknik förändrats genom åren.

En av projektets stora utmaningar bestod i att delar av huset har varit i pågående drift och det har ställt höga krav på anpassning till hyresgästen. Vidare har de omfattande kraven på tidsenlighet och att bevara originaldetaljer inneburit en hel del administration. Ombyggnaden är gjord med gedigna material avsedda för att hålla över lång tid, resultatet är en byggnad med framhävda kulturhistoriska värden och bibehållen karaktär.

Adress: Villagatan 5, Stockholm, Byggherre/fastighetsägare: Sveriges Läkarförbund, Byggentreprenör: Metrolit Byggnads AB, Arkitekt: Trampolin Arkitekter

Gasverket Hus 8: 
Det gamla reningshuset, Hus 8 i Gasverket, uppfördes som en del i den ursprungliga anläggningen som ritades av Ferdinand Boberg. Byggnaden bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, vilket inneburit att renoveringsarbetet har behövt förhålla sig till dess befintliga utformning.

Då byggnaden tidigare varit en verksamhet för rening av kolgas som producerat miljöfarligt avfall har omfattande sanering föregått renoveringen för att byggnaden ska kunna tas i bruk. Ytterväggar och fönster har renoverats skonsamt för att bevara byggnadens kulturhistoriska värde. Invändigt har de ursprungliga takstolarna bevarats, liksom gångbryggor och befintliga stegar till lanterninen. Projektet har lagt stor vikt vid en god och säker arbetsmiljö, liksom att uppfylla de högt ställda miljökraven. I dag inrymmer fastigheten Berghs School of Communication, men dess inbyggda flexibilitet gör att även andra typer av verksamheter kan bedrivas här i framtiden.

Adress: Tengelinsgatan 3, Stockholm, Byggherre/fastighetsägare: CA Fastigheter, Byggentreprenör: Mobil Bygg AB, Arkitekt: Strategisk Arkitektur

Medborgarhuset:
Medborgarhuset har byggts till och renoverats för att på ett bättre sätt kunna vara en tillgänglig och öppen mötesplats för alla. De två tillbyggnaderna binds genom två inglasade ljusgårdar samman med den ursprungliga huskroppen. Glastaket gör att ljuset når lokalerna längre in i huset och genom tillbyggnaderna har huset fått ytterligare 3 000 kvadratmeter flexibel lokalyta.

Ett av projektets fokus och även den största utmaningen har varit att genomföra nödvändiga förbättringar utan att det påverkar husets kulturhistoriska värden. Genom en ny gemensam entré från Medborgarplatsen och nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplan, samt inre promenadstråk kan besökarna röra sig inom byggnaden mellan de olika verksamheterna och de allmänna ytorna. Medborgarhuset ingår i ”projekt Södermalms hjärta” där visionen har varit att göra Medborgarplatsen med omnejd till en attraktiv och trygg boplats och mötesplats i världsklass.

Adress: Folkungagatan 43, Stockholm, Byggherre/fastighetsägare: Stockholms stad, Byggentreprenör: Peab Sverige AB, Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor

VRAK – Museum of Wrecks:
Båthall 2 på Galärvarvet har förvandlats till det högteknologiska VRAK – Museum of Wrecks. Tanken är att besökarna bland annat med hjälp av hologram ska kunna få upplevelsen att gå omkring bland skeppsvrak under ytan. Att låta fartygsvrak och andra fornlämningar ligga kvar på Östersjöns botten utgår från ett hållbarhetsperspektiv på kulturarvet: miljöbelastningen minskar eftersom inga föremål behöver bärgas, transporteras eller förvaras.

Vid gestaltningen av den nya interiören var ambitionen att föra tankarna till människans möte med havet. Valen av robusta material som passar in i museets maritima tema syns bland annat i form av glasdetaljer som anspelar på vattnets effekter, det starkt sjöfartsförankrade träslaget ek och tumlade stengolv. Till de byggnadstekniska utmaningarna hör den platsgjutna trappan, monteringen av lanterninen, byggnadens begränsade yta och kulturminnesmärkning.

Adress: Djurgårdsvägen 50, Stockholm, Byggherre/fastighetsägare: Statens Maritima och Transporthistoriska Museer, Byggentreprenör: Serneke Sverige AB, Arkitekt: Fahlander Arkitekter

Förskolan Panncentralen:
I den nya och snabbt framväxande stadsdelen Nobelberget i Sickla omvandlas gamla industrikvarter till ett levande område där kulturhistoria och nutid möts. I hjärtat av området ligger den gamla panncentralen som fram till nyligen försett området med värme och som nu byggts om till förskola.

Den gamla tegelbyggnaden utmärks av sin cirka 45 meter höga skorsten, ett viktigt land-märke för området och dess karaktär. Byggnaden har genomgått flera ombyggnationer och dessa årsringar syns på fasaden, där äldre och nyare tegelstenar samsas. Istället för att släta över skillnaden mellan gammalt och nytt beslöt man att låta huset fortsätta berätta sin historia. Det gamla industriområdet har sanerats – mark, väggar och berg har renats och är idag fria från föroreningar. Huset har försetts med bio-sedumtak med gula blommor som drar till sig humlor och gynnar därigenom den biologiska mångfalden.

Adress: Nobelbergsgatan 8, Nacka, Byggherre/fastighetsägare: Atrium Ljungberg, Byggentreprenör: TL Bygg AB, Arkitekt: White

Jury för ROT-priset 2021:

  • Stefan Attefall, ordförande
  • Jan Wejdmark, Newsec
  • Anders Larsson, Thetis AB
  • Lone-Pia Bach, Bach Arkitekter och vinnare av ROT-priset 2020

Prisutdelningen hålls den 24 september 2021.