Nyheter

De tävlar om Sienapriset 2016

Tullhusstranden, foto: Werner Nyström, Frodeparken, foto: Göran Ekeberg, Strömkajen, foto: Johan Dehlin och Ulls hus, foto: Åke E:son Lindman.

Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitekturprojekt kan gå till en kaj, en park, en strand eller en innergård. De nominerade till årets Sienapris är alla små sett till skala. Priset delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 29 november på Cirkus i Stockholm. 

Enligt juryn är samtliga nominerade till Sienapriset självständiga, formsäkra och lyhörda. De är elegant välkomponerade utan att göra anspråk på att stjäla uppmärksamhet från omgivningen. Projekten kännetecknas av att de i hög grad bidrar till att höja kvaliteten och användbarheten i de vidare strukturer och sammanhang där de ingår.

De nominerade till Sienapriset 2016 är:

Frodeparken, Uppsala

Ur juryns motivering: ”Parken innehåller det lilla i det stora, är småskalig i sina väl genomarbetade detaljer och samtidigt gestaltad som en karaktärsfull helhet med egen identitet. Varje plats har sitt unika blickfång, sin pärla. Det kan vara porlande vatten, en våt sten, en kanin i brons eller ett fågelbad.” 

Landskapsarkitekt: ansvariga LAR/MSA Cecilia Jarlöv, Anna Varenhorst och Kristina Ehrstedt. Handläggare LAR/MSA Elin Tidbeck, Ronnie Nilsson, Maja Forsberg, Karin Graham, Åsa Ehn och Karin Danielsson, TEMA. Byggherre: Uppsala kommun.

Strömkajen, Stockholm

Ur juryns motivering: ”Kajen har renoverats och byggts om till en inbjudande och elegant promenad, självklar och självständig i sin utformning. Att gestalta den rena ytan på ett så enkelt och självklart sätt är en utmaning som ser lätt ut men kräver mod och skicklighet.” 

Landskapsarkitekt: ansvarig LAR/MSA Christina Sellberg, handläggare Tora Bärnarp, Johanna Rydberg och Martin Palmlund, Grontmij (numera Sweco). Byggherre: Stockholms Hamnar i samarbete med Trafikkontoret, Stockholms stad.

Tullhusstranden, Simrishamn

Ur juryns motivering: ”Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Den lilla strandremsan i Storgatans förlängning har fått ny skepnad med en plats som förstärker och förtydligar stadens brokiga karaktär och småskalighet, samtidigt som den adderar former och material från samtiden.”

Landskapsarkitekt: Sydväst. Byggherre: Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ulls Hus, innergård på campus, Uppsala

Ur juryns motivering: ”Gestaltningen är konsekvent och elegant, den tydliga inramningen skapar gynnsamma förutsättningar för platsen och kopplingen mellan ute och inne är stark. Gården är ett tomrum som är tillåtet att fylla.” 

Landskapsarkitekt: LAR/MSA Jens Modin och Gustav Jarlöv, White. Byggherre: Akademiska Hus.

Priset delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 29 november på Cirkus i Stockholm. Samtidigt delas sex andra priser ut: Kasper Salin-priset för bästa byggnad, Bostadspriset, Planpriset, Villapriset, Guldstolen för bästa inredning och Kritikerpriset för bästa journalistiska eller litterära insats.

Jenny Marcuson Fors