Nyheter

De tio bygger Rosendal

Nu är det klart vilka byggherrar som får vara med och bygga den andra etappen av den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala.
Nu handlar det om 670 nya bostäder och en förskola och totalt ska det bli 4 000 nya bostäder.

Markanvisningen gäller den norra delen av området, väster om bensinstationen vid Dag Hammarskjölds väg.
Totalt är det 670 nya bostäder och en fristående förskola som ska uppföras i den aktuella etappen, det beslutade kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott under sitt sammanträde 2 december.

De nio byggherrarna som ska bygga bostäder är vinnare i den markanvisningstävling som Uppsala kommun bjöd in till sommaren 2014. Tävlingen resulterade i sammanlagt 48 bidrag från 34 olika aktörer.

Ledord för projektet är variation och mångfald och det speglas bland förslagen. Idérikedomen har varit stor, både när det gäller gestaltning och hållbarhetsfrågor. Förslagen rymmer bland annat påkostade dagvattenlösningar, lågenergihus och stadsodling.

– Tävlingsbidragen har genomgående hållit hög klass och vi är mycket nöjda. Hållbart byggande är oerhört viktigt och här kan vi se att marknaden kan leverera spännande och intressanta lösningar, säger kommunalråd Erik Pelling (S), i ett pressmeddelande.

Markanvisningen innebär att varje aktör får ensamrätt att under två år utveckla ett visst projekt inom Rosendal och därefter ha möjlighet att köpa och bygga på den anvisade marken.

Detaljplanearbetet har pågått sedan våren 2014 och bedömningen är att planen blir antagen under första kvartalet 2015. Kommunen kan börja bygga gatu- och ledningsnät hösten 2016 och byggstart för bostäderna blir ett år senare.

Etapp två i Rosendal är en del i ett stort planområde som innefattar 4 000 nya bostäder, ett nytt campusområde, två skolor, fyra förskolor, en idrottshall samt gator, torg och parker för den nya stadsdelens behov.
Den nya majoritetens mål är detaljplaner om 3 000 lägenheter per år.

 

Följande aktörer anvisas mark i Rosendal etapp två:

Diligentia AB

Bolite Bostäder AB

Bright Living AB

Skanska Sverige AB

Åke Sundvall Projekt AB

Genova Property Group AB

Wallenstam AB

OOF AB

Småa AB

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (förskola)