Byggprojekt

Höga säkerhetskrav på Saabs nya kontor

Saabs nya kontor i Lund
Byggstart blir under våren 2023 med planerad inflyttning till hösten 2025. Bild: Vectura

Vectura Fastigheter utvecklar Saabs kontor om 24 000 kvm i Brunnshög, Lund. Saab satsar och samlokaliserar sina verksamheter i Skåne till den nya fastigheten där forskning och utveckling kommer att bedrivas.

Kockums och Combitech är de två bolagen inom Saab AB som kommer att vara verksamma på husets nio våningsplan. Överenskommelsen parterna emellan innebär att Vectura blir ny fastighetsägare och kommer att utveckla nya lokaler med Saab som hyresgäst. Hyresavtalet som är tecknat har en initial löptid om 20 år. Projektets byggstart blir under våren 2023 med planerad inflyttning till hösten 2025.

Byggnaden kommer att utformas till en modern arbetsplats designad för att möta Saabs specifika behov. Fastigheten utgör ett skyddsobjekt och omfattas därmed av höga säkerhetskrav. Genom samverkan mellan Vectura och Saab möjliggörs högkvalitativa och effektiva kontorsytor och testverksamheter som kommer att uppfylla Saabs krav på säkerhet, miljö och hållbarhet.

Siktar på Leed Gold

Vectura är redan etablerade i Lunds Science Village. Deras ambition är att skapa en ny mötesplats och drivkraft för innovation i en dynamisk och progressiv region. Utöver Saabs framtida arbetsplats inom Brunnshög, satsar Vectura i nuläget på bland annat projektet The Loop.

Det nya kontoret kommer att certifieras enligt Leed Gold. Certifieringen kräver omfattande insatser för att minimera en byggnads miljöpåverkan genom att använda energieffektiva lösningar, förnybara energikällor samt ha en effektiv vattenhantering.