Byggprojekt

De utvecklar Valparaiso i Värtahamnen

Alecta Fastigheter och Nordr får utveckla det stora stadsutvecklingsprojektet Valparaiso i Värtahamnen i Norra Djurgårdsstaden.
Valparaiso i Värtahamnen som är en del av Norra Djurgårdsstaden. Bild: Stockholms stad

Alecta Fastigheter och Nordr får utveckla det stora stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden. Projektet omfattar kommersiella lokaler motsvarande cirka 5 000 arbetsplatser och minst 200 bostäder.

Av tolv inkomna anbud valde Stockholms stad Alecta Fastigheter och Nordr förslag. De båda aktörerna blir ankarbyggaktör och tilldelas en byggrätt om 50 000 kvadratmeter. Beslut tas i exploateringsnämnden den tolfte maj.

I Valparaiso planeras kommersiell bebyggelse med kontor, kultur, centrumändamål och bostäder. Valparaiso innehåller cirka 150 000 kvadratmeter ljus BTA, med i huvudsak kommersiell bebyggelse som motsvarar cirka 5 000 arbetsplatser, men också minst 200 bostäder.

Klassiska bykänslan

Enligt Stockholms stad visar Alecta Fastigheter och Nordrs anbud på god förståelse för platsens utmaningar, de har en tydlig projektidé hur platsen kan aktiveras och har en stark ekonomisk genomförandeförmåga samt god kunskap om kommersiell förvaltning. Projektidén kombinerar, enligt Stockholms stad, den klassiska bykänslan med livet i den uppkopp­lade staden. Den beskriver innovativa angreppssätt som svarar på framtidens klimat och miljöutmaningar och lyfter fram 5-minutersstaden med närhet till service och verksamheter dygnets alla timmar. I projektidén finns bland annat tankar om återbruk, småskalig produktion och realtidslabb. Med projektidén som utgångspunkt matchar Alecta Fastigheter och Nordr de mål som satts upp för stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.  

Norra Djurgårdsstaden

– Intresset för anbudsförfarandet har varit stort. Av tolv inkomna anbud är Alecta Fastigheter och Nordrs det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Vi ser fram emot att samarbeta med Alecta Fastigheter och Nordr kring utvecklingen av Valparaiso som blir ett viktigt nav och en intressant plats i det framväxande Norra Djurgårdsstaden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

– Vi är jublande glada över förtroendet att vi tillsammans med staden och Alecta Fastigheter får arbeta med samskapande och lärande för att utveckla framtidens hållbara stad. En plats där vi vill förena klassisk stadsbyggnad med forskning och ny innovation, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef för Nordr.

”Nytt angreppssätt”

– Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi oss an platsens utmaningar med nya infallsvinklar och ett nytt angreppssätt, oavsett om det handlar om lycka och välmående i stadsplaneringen eller olika vägar till klimatneutralitet, säger Lena Boberg, VD Alecta Fastigheter.

Valparaiso ligger centralt i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden mellan Gärdet, hamnen och Värtaterminalen. Varje år strömmar miljontals besökare, turister och kryssningsresenärer genom området. Nu är hela hamnområdet under omvandling, och Valparaiso blir ett nav med kopplingar till Gärdet, till övriga delar av hamnen och till Hjorthagen. 

Ankarbyggaktör

Ankarbyggaktörens roll är att bidra med byggherreperspektivet och säkerställa planens genomförbarhet på kvartersnivå samt att planens innehåll är kommersiellt gångbart. För att säkerställa ankarbyggsaktörens kompetens har utvärdering skett på tidigare genomförda projekt om minst 75 000 kvm samt extern referenstagning.

Tidsplan

Samråd kvartal 1, 2024

Övriga markanvisningar genomförs i samband med samråd, kvartal 1, 2024

Antagande av planen kvartal 4, 2025

Byggstart för bolagen bedöms kunna ske 2027