Nyheter

De vaccinerar på fabriken

Magnus Edin. Foto: Lindbäcks Bygg

Flera stora företag i Norrbotten vaccinerar sina personal mot covid-19. Ett av dem är Lindbäcks Bygg. De har klarat av att hålla i gång produktionen under pandemin även om det varit kritiskt under vissa perioder.- Det var lite kris när fabriken i Spanien som levererar spik fick stänga, säger Magnus Edin, vd på Lindbäcks Bygg.

Det är sköterskor från företagshälsovården som kommer att vaccinera personalen på plats i Öjebyn och på Haraholmen. Men det är inte alla anställda som kommer få en spruta på arbetsplatsen. Det handlar om 150 doser som ska fördelas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

– Det blir först och främst de som är lite äldre eller som tillhör någon riskgrupp som kommer att vaccineras. Vi hjälper till där det behövs som mest, säger Magnus Edin.

Under gångna året har Lindbäcks Bygg hållit i gång samtliga pågående projekt trots pandemin. De har inte avbrutit arbetet eller tvingats stoppa något projekt på grund av att någon kund hoppat av.

– Vi har klarat oss väldigt väl. Vi har inte behövt permittera någon utan snarare kämpat med extra resurser när det har varit sjukdomsfall eller symptom. Men det har varit tufft i omgångar på olika sätt. Nu senast är det coronapandemin i kombination med stoppet i Suezkanalen som gjort att våra underleverantörer har haft svårt att leverera till oss. Det har krävts mycket extra planering och svårt att hitta medarbetare eftersom man varit noga med att följa rekommendationerna vid symtom eller smitta i familjen. Ett stort antal medarbetare jobbar hemifrån.

I våras hade man en kritisk situation under några veckor eftersom man köpte spik från en fabrik i Spanien som tvingades stänga. Det tog någon vecka innan vi hittade en annan tillverkare i Tyskland som kunde leverera spik. Ett annat exempel på problem med leveranser från underleverantörer som man tvingats hantera var när en fabrik i norra Italien som tillverkar handtag till fönster var tvungen att stänge igen på grund av pandemin.

– Det stoppade ingenting men det är klart att det innebär merkostnader och extra arbete.

Under det kommande halvåret bedömer Magnus Edin att man kommer jobba vidare på ungefär samma nivå som tidigare under pandemin.

– Vi hoppas att vaccinationen har genomförts i en större utsträckning till hösten. Det kommer inte vara en normal situation förens sent i år.

En annan effekt av coronapandemin är att efterfrågan på trävaror har ökat i världen. Även nya tullrestriktioner mellan USA och Canada gör att priserna på virke har rusat i höjden eftersom man köper mer från Skandinavien. Priserna har stigit med mer än 50 procent på sex månader.

– Den utveckling som vi ser på trävaror det senaste halvåret saknar motstycke. Det är extra ordinärt.

På projektnivån har inte Linbäcks Bygg upplevt någon nedgång. De arbetar med en orderbok som är fylld tolv månader framåt och det finns förhoppningar om en uppgång när vi tagit oss igenom pandemin.

– Det är lite tidigt att uttala sig om hur investeringsviljan ser ut på lite längre sikt. Vi ser tecken på att det finns möjligheter till en ökning när vi fasas ut från pandemin. Det vi levererar som är flerbostadshus i trä tror vi att vi kommer möta en ökad efterfrågan eftersom det blir allt större fokus på att minska klimatavtrycket.

Pandemins effekter på företagsekonomin är en sak men Magnus Edin understryker att det ändå är på det mänskliga planer som sjukdomsspridningen haft störst påverkan.

– Det drabbar människor. Vi har medarbetare som legat inne på sjukhus med väldigt allvarliga symptom. Det påverkar alla när en kamrat drabbas så svårt. Den medmänskliga aspekten är ganska stor och det skapar en oro i organisationen. Men jag är imponerad av medarbetarnas disciplin och att vi lyckats hålla i gång verksamheten trots pandemin, säger han.