Nyheter

Så blir nya Centralstaden

Det vinnande förslaget till den nya Centralstaden.

I hård konkurrens stod till slut bidraget som tagits fram av brittiska arkitektbyrån Foster + Partners, tillsammans med flera andra aktörer, som vinnare i tävlingen om utformningen av den nya Centralstaden i Stockholm.
– Det känns fantastiskt att vi har vunnit men det här är bara första steget. Nu vill vi sätta i gång och bygga och förverkliga vår vision, säger Angus Campbell, arkitekt på Foster + Partners.

Vinnaren i arkitekttävlingen presenterades av Jernhusen under högtidliga former bara ett stenkast från dagens centralstation i Stockholm. Totalt var det ett 50-tal bidrag som ursprungligen lämnades in till tävlingen. Av dem valdes fyra ut i november förra året för vidare granskning och efter en omfattande process stod Londonbaserade huvudarkitekten Foster + Partners tillsammans med Marge Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group som vinnare. Enligt Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen, var det tuff konkurrens in på mållinjen.

Mark Atkinson, Foster + Partners, Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, Angus Campbell, Foster + Partner.

– Det var en svår utmaning att hitta de fyra som skulle gå vidare. Men det alternativet som slutligen vann stack ut från de andra och var lite bättre. Det fanns en stor samsyn i beredningsgruppen att det var det bästa alternativet. Det här är en stor dag. Här bygger vi framtidens samhälle för våra barn och barnbarn, säger hon.

Den ursprungliga Centralstationen stod klar redan 1871. Efter det har stadsbilden och förutsättningarna för kommunikation och transporter förändrats radikalt. En av de mer avgörande förändringarna var bilens intåg i mitten av 50-talet. Idag är Centralstationen inträngd mellan flera hårt trafikerade vägar. Med det nya förslaget vill man skapa en levande stadsmiljö som knyter an till den övriga staden. Järnvägsspåren kommer däckas över och vägar och broar får mindre utrymme till fördel för promenadstråk och cykelbanor.

– Det här är inte bara entrén till Stockholm, det är också det verkligen centrum av staden. Idag är det ett öppet sår och en trafikspagetti som dominerar den här viktiga och historiska platsen. Vi behöver utveckla Stockholm och se till att kapaciteten ökar för den spårbundna trafiken för ett mer hållbart resande. Nu har vi en möjlighet att läka det här såret och skapa en positiv förändring för framtiden och se till att Stockholm blomstrar, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, för Moderaterna.

Projektet Centralstaden, som omfattar Stockholms Centralstation och centralstationsområdet, är en kombinerad infrastruktur- och stadsutvecklingssatsning som både skapar en ny stadsdel och ökar kapaciteten för tågtrafiken. Dagens station och spårområde räcker inte till och Stockholm riskerar att bli en flaskhals för hela landets tågtrafik.

– Idag börjar eller slutar åtta av ti av landets alla tågresor i Stockholm. Enligt Trafikverkets prognoser förväntas tågresandet öka med över 50 procent fram till år 2045. Genom att utveckla hela centralstationsområdet möter vi behovet av en utvecklad infrastruktur vid Sveriges största mobilitetsnav och mest centrala plats, säger Daniel Markström, regionchef projektutveckling Stockholm på Jernhusen.

I det vinnande förslaget har arkitekterna tagit fasta på projektets målsättning att bygga hållbart i samklang med den befintliga platsen. En återkommande detalj i arkitekturen är bågformen som både finns i den befintliga Centralstationen och i många av Stockholms broar. För att minska klimatavtrycket kommer man i stor utsträckning använda återvunna och material och trä där det är möjligt. Huskropparna i förslaget harmonierar med omgivande bebyggelse och sticker inte upp för att undvika att störa stadsbilden. I gatumiljön tänker man få med träd och grönska. I den södra delen kommer en park uppföras i två plan. Man har också en ambition att släppa in solljuset mellan de nya byggnaderna.

-För mig som har besökt Stockholm många gånger har det varit fascinerande att se hur ljuset lyser upp fasaderna på byggnaderna. Det lyser också upp de publika områdena mellan byggnader och för oss blev det en viktig utgångspunkt när vi tog fram det här bidraget, säger Mark Atkinson, arkitekt på Foster + Partners.

 Nu har vinnaren utsetts för att genomföra uppdraget men det är långt kvar innan man kan sätta spaden i jorden. Flera utredningar kommer genomföras tillsammans med Stockholms stad och ett kommande plansamråd planeras till 2023. I de bästa av världar finns det en färdig detaljplan 2026. I de bästa av världar finns det en färdig detaljplan 2026. De första arbetena ska inledas med överdäckning norr om Klarabergsviadukten tidigast 2027. Arbetet med områdets hela överdäckning kan pågå ända in på 2040-talet. Totalt ska sex kvartersfastigheter byggs med nya tvärgator över stationsområdet. Den totala investeringen sammanslaget mellan Jernhusen och Trafikverket uppskattas landa på mellan 20-25 miljarder.

Om Centralstaden

  • Totalt omfattar projektet fem fotbollsplaner eller cirka 150 000 kvadratmeter ny bebyggelse.
  • Norr om Klarabergsviadukten kommer järnvägen däckas över för att ge plats åt fyra nya kvarter.
  • Klarabergsviadukten smalnas av och rivs närmast Centralhallens gavel.
  • Centralhallen förlängs norrut för att bli mer funktionell när plattformarna till tågen förlängs.
  • En ny tunnel uppförs mellan järnvägens plattformar och T-centralen.
  • Ett torg skapas mellan Cityterminalen och Centralhallen.
  • Över bangården söder om Klarabergsviadukten byggs två nya kvarter.
  • En park i två plan uppförs i den sydligaste delen av området med utsikt mot Riddarfjärden.
logo
Samuel Karlsson