Nyheter

De vill bli först med vindkraftverk på taket

Byggbolagen tävlar om att bygga så energisnåla hus som möjligt. Och nu tar allt fler byggherrar fram lösningar där husen i stället producerar el. Överskottet säljs sedan till elbolagen.

Kungälv kan få Sveriges första hyreshus som producerar hela sitt elbehov med hjälp av ett stort vindkraftverk på taket, berättar MiljöRapporten i sitt senaste nummer. Det kommunala bostadsbolaget – och byggherren – Förbo väntar på svar på sin bygglovsansökan. Förbo vill sätta upp ett vindkraftverk som producerar lika mycket el som fastigheten förbrukar i fastighetsel, nära 50 000 kWh. Effekten ska bli 10 kW per år.

För Förbos del innebär det att det blir ett litet elöverskott när det blåser mycket och ett litet elunderskott när det inte blåser så mycket. Målet är att kunna sälja överskottet till elbolaget för att sedan köpa in el när det behövs.

— Men går inte det får vi använda elen själva, låta överskottet gå till spillo och köpa in lite när det behövs. Men det är inte stora mängder som krävs, det blir en bra kalkyl ändå, säger Kenny Marcussen, som är ansvarig för fastighetsutveckling på Förbo till MiljöRapporten.
Förbo ägs av Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndals kommuner. Bostadsbolaget lämnade nyligen in bygglovsansökan för vindkraftverket till Kungälvs kommun.

Att sätta upp vindkraftverk på bostadstak är inget nytt i Sverige. Familjebostäder planerar att sätta upp ett litet vindkraftverk på ett av bolagets hyreshus i Göteborg. Verket ska få en effekt på 5 kW (kilowatt) per år.

Familjebostäder räknar med att deras verk ska ersätta cirka 10 procent av fastighetselen medan Förbo räknar med att producera all fastighetsel själva. Att Förbos hyreshus med 33 lägenheter kan bli självförsörjande beror på att det till skillnad från Familjebostäders hyreshus är ett lågenergihus.

I januari får Familjebostäder i Göteborg besked från byggnadsnämnden i Göteborg om de får sätta upp ett vindkraftverk på taket till ett av bolagets hyreshus.
— Går allt vägen kan verket sitta uppe i februari nästa år, säger Mattias Pettersson, på Familjebostäder som är projektledare.

Han ser satsningen som ett sätt att lära sig lite mer om egenproducerad el på tak.
— Det är för dyrt i dag. Jag tycker de som säljer vindkraftverken underskattar kostnaderna och överskattar hur mycket verken producerar, säger Mattias Pettersson.

Det verk som Familjebostäder ska producera 17 000 kWh per år.
— Vi räknar med en återbetalningstid på 20 år för verket, säger han.

Läs mer i senaste numret av MiljöRapporten!

I nummer 12 av MiljöRapporten kan ni läsa mer om hus som ska producera el.