Nyheter

De vill byta entreprenör och skicka notan till NCC

Trafikverket
Tjockleken på beläggningen är en av tvistefrågorna. Bild från annat projekt. Foto: Getty images.

Bygget av Västra Länken i Umeå har dragits med kraftiga förseningar och konflikter mellan entreprenören NCC och beställaren Trafikverket. Nyligen genomfördes ännu en slutbesiktning men parterna fortsätter att vara oense.

Det är framför allt tre åtgärder som Trafikverket anser att NCC är skyldiga att genomföra. Först och främst är det bärigheten på vägen som de menar behöver förstärkas.

– Det är ungefär fyra kilometer sträcka som kan behöva 5-10 centimeter mer asfalt, säger projektledare Thomas Ek, i en kommentar till SVT.

De andra två huvudpunkterna som man tvistar om är en dykarledning, en trumma, som går under vägen som Trafikverket menar är underdimensionerad och sedan är det en gabionmur, en stödmur, som man anser är uppförd på fel sätt. Den består av stålburarna som är fyllda med krossad sten. En del av stenarna är för små och ramlar ut genom gallren, enligt Trafikverket.

Entreprenören NCC har meddelat Trafikverket att de inte anser att de har skyldighet att åtgärda bristerna. Vilket har lett till att Trafikverket nu har beslutat att slutföra arbetet med en annan entreprenör men att NCC:s får stå för kostnaden. Något som NCC ställer sig frågande till. Man vill invänta en överbesiktning av en slutbesiktning som genomfördes i november 2022.

– Detta gör Trafikverket på eget bevåg innan utlåtandet från överbesiktningen har kommit, så de behöver de vara beredda att stå för. Det innebär att de själv kan behöva betala för arbetet och att de inte kommer kunna hävda garanti på delar som de själv har åtgärdat, skriver Amelie Winberg, presschef på NCC i en kommentar till Västerbottens kuriren.

Läs mer om tvisten mellan NCC och Trafikverket här.