Nyheter

De vill ha nollvision för olyckor på jobbet

Skanska har halverat olyckorna på sina svenska arbetsplatser. Vissa olyckor har minskat ännu mer under de senaste fem åren. En direkt följd av koncernens återkommande satsning ”Safety Week”.

För fem sedan inträffade 33 ögonskador inom Skanska Sverige. Sedan dess har man infört obligatoriska skyddsglasögon och i år har den typen av skador reducerats till 15.

Fallskadorna har under samma period minskat från 85 till 42. Maskinskadorna har gått ner från 70 till 30 och hanteringsskadorna från 101 till 47. Dödsolyckorna var noll både 2007 och 2001.

– Men engelsmännen slår oss svenskar. Våra verksamheter i Storbritannien redovisar i dag lägre olycksfallssiffror. Där har våra satsningar på till exempel ”Safety Week” fått större genomslag — i hela den brittiska byggbranschen, säger Skanska Sveriges vd Anders Danielsson på en pressträff inne på det så kallade Sahlénhuset — i dag en stor byggnadsplats i centrala Stockholm.

För att nå ”nollvisionen”, inga olyckor alls, räcker det inte att bara Skanska engagerar sig. Hela branschen måste haka på, anser Anders Danielsson.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är med i Sahlénhuset. Byggnads ordförande Hans Tilly likaså, plus flera Skanskachefer.

Alla talar väl om ”världens största arbetsmiljöengagemang”, som Anders Danielsson uttrycker det. Hans Tilly säger att han känner stolthet att det är just en svensk koncern som vill få ner olyckorna till noll, något att skryta över när han är utomlands.

– Det gjordes en undersökning bland byggnadsarbetare för några år sedan. Många uppgav att de faktiskt var rädda för att går till jobbet på grund av all olyckor. Helt oacceptabelt, säger Hans Tilly.

I Sahlénhuset, som i dag byggs om till köpcentrumet ”Mood”, har man sedan 2008 haft två allvarligare olyckor. En målare som efter ett fall bröt armen och en smed som fick en balk över sig och skadades svårt.

– Vi lär oss numera av dessa olyckor. Går igenom med personalen vad som inträffade och försöker förhindra upprepningar, säger Anders Danielsson.