Nyheter

De vinner markanvisningstävling i Hyllie

Det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen i Hyllie centrum, The Embassy of Sharing, med byggnaden Fyrtornet.

The Embassy of Sharing är det vinnande förslaget för den sista centrumtomten i Hyllie, Malmö. Midroc Property Development och Wingårdh arkitektkontor ligger bakom förslaget som består av sju kvarter med olika identiteter och funktioner.

Bakom det vinnande förslaget för den sista centrumtomten i Hyllie står Midroc Property Development och Wingårdh arkitektkontor. I sin bedömning har juryn tagit fasta på bärande idéer för funktion, gestaltning och sociala åtaganden som kan utvecklas i en fortsatt process, utan att förlora karaktär och kvalitet. The Embassy of Sharing har med sina oväntade kombinationer av unika byggnader och kvarter i varierad skala, form och uttryck bedömts bäst motsvara tävlingens kriterier.

– The Embassy of Sharing har en tydlig struktur men också en brokighet och lekfullhet som är lätt att förälska sig i. Förslaget innehåller alla de värden som vi efterfrågat, med varierade stadsrum och möjligheter till ett bra mikroklimat för både växtlighet och människor. Det här blir en riktigt snygg, sista pusselbit till Hyllie centrum, säger Håkan Thulin, tävlingsjuryns ordförande.

Juryns motivering

”Den enorma mångfalden i uttryck, skala, funktioner, karaktärer samt förslagets ambitiösa och högt uppsatta mål för långsiktig hållbarhet för människa och miljö fångade juryns uppmärksamhet. Diversiteten med Fyrtornet i spetsen markerar tydligt Hyllie som plats, och med stor experimentlusta och stark karaktär ger förslaget uttryck för det Öresundskt kosmopolitiska. På ett vågat och självsäkert sätt och med en inbyggd tro på människans inre kraft skapar förslaget förutsättningar för oväntade möten. Förslaget synliggör varumärket det rekordgröna Hyllie genom grönska men tillför även nya dimensioner så som cirkulär ekonomi, närproducerade tjänster och varor samt vegetation på flera nivåer för människan att uppehålla sig och vila ögonen på. Juryn bedömer att förslaget har väldigt goda förutsättningar att tillföra nya värden till Hyllies stadsliv genom att översätta omgivningens storskalighet och kombinera det med inbjudande småskaliga funktioner och platser. Förslagets variationsrikedom sticker ut i sammanhanget där förslagsställarna har drivit konceptet, funktionerna, strukturen och de sociala åtagandena en bit utöver det vanliga. Förslaget är utmanande men på ett trovärdigt och nyskapande sätt. Detta tror juryn kan ge stark utväxling i ett genomförandeskede. The Embassy of Sharing innehåller flertalet av de starka komponenter juryn letade efter.”

– Tävlingsförslaget utgick från visionen att göra Hyllie till den pulserande och inkluderande miljö som stadsdelen har potential att bli. Vi vill skapa miljöer som utgör en plattform för samarbete, inkludering och utveckling, säger Magnus Skiöld, vd på Midroc Property Development.

– Vi vill skapa en utpräglad grön miljö, som tillför det som Hyllie saknar idag; tydliga publika platser inbäddade i grönska, formgivna i en mänsklig skala. De ska fungera som komplement till Hyllie stationstorg, på samma sätt som Lilla Torg är ett komplement till Stortorget, säger Joakim Lyth, kontorschef på Wingårdhs i Malmö.

The Embassy of Sharing består av sju kvarter med olika identiteter och funktioner. Förslaget rymmer en blandning av både traditionella och nyskapande funktioner och miljöer för boende, verksamma och besökare, till exempel studentbostäder, äldreboende, basar, offentligt stråk, olika typer av inkubator-/startupmiljöer, kontor och lokaler i olika storlekar, småindustri, park på tak, stationsbyggnad, mångfaldsrum, marknadsplats, cykelkafé, cykeluthyrning och cykelverkstad.

Ett grönt, offentligt stråk och tre mindre gränder kopplar ihop de tänkta kvarteren. Stadsbebyggelse med potential för mindre lokaler och ny växtlighet präglar den del av förslaget som vetter mot Hyllie stationsväg. Små paviljonger bildar tillsammans en basar och utgör områdets rygg mot järnvägsspåren. Östra delen blir en tydlig markör för Hyllie station och samtidigt entré in till kvarteret. Bebyggelse och stråk avslutas i väst i en struktur som är enkel att bygga vidare på.

En tävlingsjury med representanter för Malmö stad har utvärderat tävlingsbidragen och utsett en vinnare. Juryn har bestått av: Håkan Thulin, exploateringschef, fastighetskontoret (juryns ordförande), Magnus Alfredsson, enhetschef, fastighetskontoret, Anna Sohlberg, enhetschef, stadsbyggnadskontoret, Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Patrik Widerberg, avdelningschef, gatukontoret, och Pehr Andersson, näringslivsdirektör, näringslivskontoret.

Sju tävlande team 
Utifrån 15 intresseanmälningar bjöds sju team in att lämna tävlingsförslag, med anonymitet för de tävlande tills juryn avslutat sin bedömning och utsett en vinnare:

Attityd (Serneke Projektstyrning AB – Snøhetta/Kanozi Arkitekter)

Be The Change – föreningarnas by i framtiden (Wihlborgs Fastigheter AB/MKB Fastighets AB – EGA Arkitekter/OpenStudio arkitekter)
Hyllie Hygge (Skandiafastigheter AB – Arkitema Arkitekter)
Hyllie stationshus – ett grönt nav för framtiden (Ikano Fastighets AB – Tham & Videgård)
Kvarteret – Här växer Malmö (Skanska Öresund AB – Gehl Architects/White Arkitekter AB)
The Embassy of Sharing (Midroc Property Development AB – Wingårdh arkitektkontor)
200 år – innovation, hållbarhet, integration (NCC Property Development AB – Baumschlager Eberle/Krook & Tjäder)
Jenny Marcuson Fors