Nyheter

De vinner totalentreprenad avseende Getingmidjan

Infranord har vunnit uppdraget att renovera järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra, den så kallade Getingmidjan.
Huvudentreprenör är Implenia och uppdragsgivare är Trafikverket. Anbudssumman för Infranords del av projektet uppgår till 256 miljoner kronor.

– Arbetet sker på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor som brukar benämnas som en flaskhals för tågtrafiken i Stockholm. Kombinationen av omfattande renoveringsarbeten och starkt begränsad tid är en utmaning som passar Infranords kompetens väl säger Helene Biström, vd Infranord, i ett pressmeddelande.

Uppdraget innebär att Infranord ska se över och förnya järnvägen längs hela Getingmidjan, en sträcka som till stora delar är från 1950-talet och som har nått sin tekniska livslängd. Infranord ska bland annat se över och byta eller renovera alla spår, växlar, kontaktledningar, signalsystem och telesystem. I projektet ingår också brobyten och tunnelrenovering.

Merparten av arbetsinsatserna kommer att ske under sommarhalvåren 2018-2020.
Hela projektet ska vara klart 2021. Pendeltågstrafiken som i dag går på sträckan Getingmidjan kommer att flyttas till Citybanan.