Nyheter

Delad seger när bästa renoveringarna korades

Fittja Peoples Palace. Fotograf: Erik Mårtensson

SABOs utmärkelse Årets bästa renoveringsprojekt tilldelas två bostadsbolag, Botkyrkabyggen med projektet Fittja People´s Palace och Hyltebostäder, för Ombyggnad Storgatan.

Familjebostäder i Göteborg får ett hedersomnämnande för sitt förnyelseprojekt Långängen. 

Bransch- och intresseorganisationen SABO lyfter även i år fram lyckade renoveringsprojekt i syfte att inspirera och sprida kunskap om goda arbetsmetoder och tekniska lösningar.

I tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt landade juryn i år på två vinnare: Hyltebostäder och Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggens renoveringsprojektet genomfördes tillsammans med NCC och arkitektbyrån Spridd mellan 2013 och 2016. Konceptet som låg till grund för renoveringen heter Fittja People’s Palace och togs fram av NCC och Spridd, som en del i tävlingen Nordic Built Challenge 2013 där bidraget även vann första pris.

– På Krögarvägen 2 har vi renoverat på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt med stor hänsyn till de ekonomiska ramarna för de som bor i området. Det är jätteroligt att resultatet uppmärksammas på det här viset. Genom samarbetet med Botkyrkabyggen sätter vi nu en standard för renovering i hela branschen, säger Madelene Nobs, chef Hållbar affärsutveckling NCC, i ett pressmeddelande..

Det andra projektet som också vann första pris i tävlingen var Bostadsstiftelsen Hyltebostäders Ombyggnad Storgatan där NCC också varit delaktiga och utfört renoveringen.

Juryns motivering till Botkyrkabyggens projekt Fittja People´s Palace:

”Projektet har på ett innovativt och verklighetsanpassat sätt bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden. Med boende i centrum har projektet tagit sin utgångspunkt i just – de boendes – förutsättningar och engagemang. I arbetet finns en tillbakablick på miljonprogrammets kvaliteter som företaget har byggt vidare på. Ansatsen i detta projekt är ’Långt ifrån Lagom’.”

Juryns motivering till Bostadsstiftelsen Hyltebostäders Ombyggnad Storgatan:

”Med framtidstro, stolthet och med ansvar för ortens utveckling har företaget omvandlat tomma lägenheter och lokaler till en helt uthyrd byggnad. De har skapat ett målgruppsanpassat innehåll i dessa lägenheter och lokaler samt skapat en ny centrumbild. Denna idé och genomförande kan inspirera till vidare satsningar på orter med liknande förutsättningar.”

Familjebostäder i Göteborg får ett hedersomnämnande för sitt förnyelseprojekt Långängen, med motiveringen:

”Projektet har, förutom valet av ny teknik och hållbarhetstanke, visat förmågan att använda såväl akademisk forskning som genomtänkt boendeanpassning. Företaget har genom moderna tekniska lösningar, trygga och vackra utemiljöer i sin helhet omvandlat området tydligt inspirerat av 50-talet för framtida boende.”

Årets jury har bestått av: 
Ordförande Jan Borgbrant, professor emeritus, LTU. Fredrik Anheim, NCC. Roland Jonsson, Renoveringscentrum. Tord af Klintberg, KTH. Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna. Helena Lennartsson, Byggherrarna. Ulf Lindblom, HBV. Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen. Stefan Björling, tävlingssekreterare, SABO.