Nyheter

Delegera mera

Du jobbar jämt och hinner inte med. För mycket detaljer och för lite överblick. Ett vanligt problem bland chefer. Lösningen är — delegering.

— Du måste delegera som chef. Annars funkar det inte, säger ledarskapskonsulten Anders Jonsson.

Att delegera betyder att dela med sig av arbetsuppgifter. Det låter enkelt men det finns viktiga aspekter att ta hänsyn till, anser Anders Jonsson som jobbar på Blanchard, ett globalt företag specialiserat på ledarskapsutbildningar.

— Att delegera är en konst. Du måste ta hänsyn till medarbetarnas kompetens och engagemang. En chef kan delegera uppgifter till en medarbetare när kompetensen, och engagemanget, är tillräckligt höga i förhållande till målet, säger han.

Ju lägre kompetens medarbetaren har, desto större ansvar måste chefen ta, också efter delegeringen, i form av uppföljningar och tillgänglighet. Det räcker inte heller med högt engagemang, anser Anders Jonsson.

— Ta en nyutexaminerad snickare med stort engagemang. Även om han eller hon vill väl så kan det gå fel för att kompetensen brister, säger han.

Att delegera handlar också om att inspirera medarbetare vilket också företaget tjänar på, anser Anders Jonsson.
— När en medarbetare levererar och inte lär sig längre kan det vara dags gå vidare med nya uppgifter. Om en chef delegerar kan det verka stimulerande, säger han.

Delegera på rätt sätt — Anders Jonssons fem kontrollfrågor:

1. Vad är uppgiften/målet?
2. Hur goda är de uppvisade kunskaperna och färdigheterna på den här uppgiften hos medarbetarna?
3.Hur goda är medarbetarnas andra kunskaper och färdigheter?
4.Hur intresserade, entusiastiska och engagerade är medarbetarna?
5. Hur bra är medarbetarnas personliga självförtroende för att klara av uppgiften?

Svaren på frågorna påverkar sättet du delegerar.

Chefspanelen tycker till

— Om medarbetare med olika arbetsområden och fokus inte ser helheten kan det bli problematiskt, säger Nils Bjelm, projektledare på NCC för Citytunneln i Malmö.

Byggvärldens chefspanel tycker till om att delegera i nummer 2 av Byggvärlden.