Nyheter

Delegering motverkar stress

Hans Qvarnström har jobbat som platschef i 12 år. Han har lärt sig att hantera stressen på jobbet. <br></br> — Nyckeln är att våga säga nej, förklarar han.

På Södermalm i centrala Stockholm sitter platschefen Hans Qvarnström i ett tillfälligt hyrt kontor och jobbar febrilt. Den 13 juni startar NCC den omfattande renoveringen av Söderledstunneln som han ska leda.
Det är en stor entreprenad och arbetsperioden är kort, endast tre månader. Att leda ett projekt som detta låter som en perfekt grogrund för stress. Men Hans Qvarnström är lugn.

— Visst ska otroligt mycket göras på kort tid och vi får enorma viteskrav om vi inte håller tiden. Men jag är lugn. Får jag bara tiden att delegera effektivt och planera så gott det går så ska jag i princip inte få så mycket att göra sedan, när arbetet sätter igång, säger han.

Hans Qvarnström har jobbat som platschef på NCC sedan 1996. Med tiden har han lärt sig att hantera den stress som kan uppstå på jobbet. Framförallt handlar det om att lära sig att säga nej, anser han.

— Det är en konst att säga nej när cheferna kommer med förslag på ytterligare arbetsuppgifter. Man vill vara duktig och jag vet många kollegor som fastnat i den stressfällan. Men själv går jag hem när min kontorstid är slut. Sedan har jag ju fått allt större projekt under årens lopp också och samtidigt ett kvitto på att mitt sätt att arbeta fungerar, förklarar han.

För Hans Qvarnström är jobbet som platschef en balansgång: Det gäller att se på det som någonting roligt, inspirerande och utmanande. Men det får samtidigt inte ta över ens liv. Det gäller att se på det som just ett jobb och inget mer.

Hinner du med att vara ute på byggena?
— Här är jag väl inte helt nöjd. Jag skulle gärna vara ute lite mer än idag eftersom jag tror att det är bra. När jag är ute så försöker jag dock inte arbetsleda. Jag är där för att visa mig och prata lite skit med arbetarna. Det tror jag är viktigt.

Hans Qvarnström

Ålder: 47.

Yrke:Platschef på NCC.

Utbildning: Fyraårig teknisk utbildning på gymnasiet.

Aktuell:Som platschef på renoveringen av Söderledstunneln.

Övrigt:Har jobbat på NCC i ungefär 25 år.

Renoveringen av Söderledstunneln

Den 13 juni inleds etapp två av renoveringen av Söderledstunneln.

På tre månader ska en 850 meter lång sträcka få till exempel nya fläktar, ledningar, skyltar och nödutgångar.

Som mest kommer cirka 140 personeratt jobba med entreprenaden som är värd 215 miljoner kronor.