Nyheter

Den empatiska, ofullständiga och ibland lite osäkra chefen

Varför är det fler män än kvinnor som är chefer? Det är ju ett faktum – men vad beror det på?  

Ledarna har skrivit en forskningsrapport om vad som värdesätts hos chefer, hur det hänger ihop med våra könsnormer, och hur det påverkar urvalet i rekryteringsprocesser. Den har en intressant slutsats: ”Att kvinnor och män behandlas olika på arbetsmarknaden är ingen nyhet. Vad som däremot är en nyhet är att de egenskaper som de svarande i detta forskningsprojekt förknippar med en bra chef, också är egenskaper som traditionellt sett förknippas med en kvinna.
Rapporten bygger på en undersökning där Ledarnas medlemmar lyfter fram ”kompetent” och ”samarbetsvillig” som de viktigaste egenskaperna hos en chef. Strax därefter kommer ord som ”omtänksam” och ”flexibel”. Alltså egenskaper som brukar betraktas som mer kvinnliga än manliga.
Så… vad betyder det? Att kvinnor är bäst, och att alla som rekryterar måste fatta det?
Nej, så klart inte. Däremot kan det betyda att rekryterare slipper känna sig tvungna att hitta en chef som är ”självsäker”, ”auktoritär” och ”tävlingsinriktad” – traditionellt mer manliga drag – eftersom rapporten visar att de egenskaperna uppskattas minst. Och kanske betyder det att alla som tror att man måste leva upp till manliga ideal för att vara en bra ledare kan andas ut? Vi duger gott som de empatiska, ofullständiga, ibland lite osäkra människor vi är.
Kajsa Hessel
Ordförande Byggcheferna