Det Goda Projektet

”Den första mätningen är svårast att få till”

Stefan Windefalk, chef, ombyggnad på Fabege och moderator Tommy Lenberg.
Stefan Windefalk, chef, ombyggnad på Fabege och moderator Tommy Lenberg. Foto: Henrik Ekberg

Fabege har satt som mål att göra PQi-mätningar i alla projekt över 50 miljoner kronor. Stefan Windefalk, chef ombyggnad, berättad om utmaningarna med det – och vilka knep de tar till för att få alla att förstå syftet med mätningarna.

Fabege har använt PQi i flera år, och deras fastighet Kv Poolen har också tilldelats utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”.
– Målet är att göra PQi-mätningar på alla projekt över 50 miljoner kronor. Det går hyggligt, men man måste ha respekt för resan, det tar några projekt att komma in i det, säger Stefan WIndefalk.

Syftet med det, enkelt förklarat, är att ha en nöjd kund i slutändan och en bra resa på vägen dit. En utmaning är att genomföra mätningarna, det vill säga att faktiskt få in alla svar.
– Vi försöker vara tydliga hur vi introducerar en PQi-mätning, så att alla förstår vad syftet med mätningen är och ser helheten, säger Stefan Windefalk.

Så når Fabege ut till alla i ett projekt

Det svåraste är att nå fram till yrkesarbetarna, men där har Fabege några knep.
– Vi försöker att ge dem tid, många blir oroliga att de ska tappa arbetstid när de ska vara på en enkät. Vi brukar till exempel använda en fikarast och ge dem tid att svara då. Ett annat sätt att skapa engagemang är att göra uppföljningar så att alla blir medvetna om vad deras svar gett. Den första mätningen är alltid svårast att få till.

Resultaten använder Fabege bland annat för att nå egna uppsatta mål. Fabege märker också att det är ett bra verktyg att tidigt hitta förbättringar när det kommer till exempelvis arbetssätt.

Stefan Windefalk avslutar med dela med sig av tre råd till andra som vill börja mäta kvalitet:
– Skynda långsamt, gör det med kvalitet.
– Involvera genom att skapa förståelse för varför mätningarna görs.
– Lägg en långsiktig plan så att alla tidigt är med så att man har en bra väg framåt i mätningarna.