Nyheter

Den glömda miljöfrågan

Byggbranschen är dålig på att effektivisera sina godstransporter. Följden är miljöproblem och onödigt höga kostnader.

— En del av problemet är att byggbranschen är konservativ, menade Rolf Hillén på Fraktkedjan under ett seminarium om godstransporter i Byggbranschen på onsdagen.

Rolf Hillén har praktisk erfarenhet av godstransporter i sin roll som operativ chef för Fraktkedjan i Göteborg, som ägs av 110 åkerier.
— Vi har att arbeta både mot konservativa byggbolag och åkare. Vi skulle kunna samordna transporter till olika byggen, men många byggbolag vill inte dela lastbil med konkurrenterna. För åkaren är det också smidigast att bara köra åt ett företag, säger Rolf Hillén.

Det var Sveriges Byggindustrier som anordnade seminariet ”Godstransporter inom Byggindustrin — en bortglömd fråga?” En av dem som svarade på frågan var Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet.

— Hela industrin behöver ta sig i kragen när det gäller logistiken. Genom effektivare motorer, bättre fyllnadsgrad på lastbilar och mer gods på järnväg går det att minska miljöpåverkan och sänka kostnaderna rejält. I nio fall av tio går ökade miljöhänsyn och minskade kostnader hand i hand, säger han.

Abrahamsson menar att det bästa vore om byggbolagen införde ett nytt arbetssätt.
— I dag är platschefen ansvarig för inköp och transporter, men det bästa vore att platschefen var ansvarig för själva byggandet och någon annan var ansvarig för logistik och inköp.