Nyheter

Derome rivstartar

Ett bättre rörelseresultat och 50 nya tjänster. Deromegruppen tror på ett ljust 2010.<br/> — Nu vågar vi satsa, säger Karl-Erik Andersson, koncernchef för Deromegruppen.

För Deromegruppen vände lågkonjunkturen i april förra året.

— Det var framförallt på småhussidan som det vände. Från att ha varit en nästintill död marknad i ett halvår så blev folk intresserade igen. Överhuvudtaget så tror jag att det är lättare att dra igång mindre byggprojekt just nu jämfört med större, säger Karl-Erik Andersson.

Under 2009 nådde Deromegruppen ett rörelseresultat på cirka 80 miljoner kronor. Företaget, som är träspecialist, förklarar det med att trävaruexporten gynnades av den svaga kronkursen, och att det låga ränteläget bidrog till ett ökat intresse för att köpa hus. Prognosen för 2010 pekar mot ett rörelseresultat på närmare 100 miljoner kronor.

— Vi drog åt bromsen i tid och vågar nu satsa igen. För att lyckas behöver vi öka med närmare 50 heltidstjänster. Till en början så handlar det om tekniker och säljare. Framåt sommaren så blir det mer på produktionssidan, säger Karl-Erik Andersson.

De 50 nyanställningarna är inte de första sedan lågkonjunkturen lamslog byggbranschen. Redan under hösten och vintern 2009 anställdes cirka 50 personer.

– Med årets nyanställningar så kommer vi därmed upp i samma personalstyrkor som innan krisen. Vi fick ju säga upp cirka 100 personer till följd av den, säger Karl-Erik Andersson.

Derome

Deromegruppen är en familjeägd träindustri med anor från 1947 då första cirkelsågen startade i halländska Derome.

Deromegruppen jobbar med hela kedjan — från skog till färdigt hus.
I Deromegruppen ingår bland andra A-hus och Varbergshus.