Nyheter

Det är dags att ta klivet in i framtiden

Jimmy Bengtsson.

Hur kan det komma sig att produktivitetsutvecklingen i den fasta industrin tagit enorma kliv framåt medan byggindustrin stått mer eller mindre stilla de senaste 40 åren?

Det skriver Jimmy Bengtsson, vd och koncernchef Veidekke, i en debattartikel.

Kostnaden för att bygga har ökat betydligt mer än de flesta andra producentprisindex, och mycket mer än KPI och kostnadsutvecklingen i samhället i övrigt. Den ekonomiska utvecklingen i vår del av världen har varit god och räntan har sjunkit från höga nivåer till extremt låga. Kundernas betalningsförmåga har därför ökat markant och de har kunnat betala bra för våra produkter. Samtidigt har kraven från kunderna ökat. Morgondagens kunder vill ha lösningar som är anpassade efter deras behov, med både hög kvalitet och ett rimligare pris.

Det är dags att ta klivet in i framtidens byggbransch – och på riktigt lyckas förena ökad effektivitet med ökad kundanpassning. För en sak är säker. Om inte vi förändrar byggbranschen kommer någon annan att göra det åt oss.

Byggindustrin har fram till idag varit lokal och inte utsatt för global konkurrens på samma sätt som i de flesta andra branscher. Men Sverige är med i EU, arbetskraften är rörlig och det blir allt lättare att flytta sin verksamhet över gränserna i Europa. Sverige är en attraktiv marknad med god efterfrågan, höga priser och ett stabilt och transparent regelverk. Det är förhållandevis enkelt att starta och bedriva verksamhet här. Och inte överraskande hårdnar den internationella konkurrensen, även i vår bransch.

Dessutom har det byggts för lite bostäder under lång tid, ända sedan 1970-talet. Som tillverkare och säljare av nyproducerade bostäder har vi förhållandevis snabbt kunnat sälja våra produkter och till allt högre priser. I många av Sveriges städer har utbudsunderskottet varit enormt, samtidigt som räntan har fortsatt att sjunka medan reallönerna har ökat, tack vare en mycket låg inflation.

Finns det någon som tror att de här trenderna kommer att fortsätta i samma riktning mycket längre till? Det tror inte jag! Det är hög tid för oss att inse läget, tänka till och agera. Det är dags att inse vilken omvälvande vändpunkt vi med stor sannolikhet står inför. Det är hög tid att inse att framöver kommer produktivitet, hållbarhet och attraktivitet i kunderbjudandet vara helt avgörande för vår överlevnad. Inte bara ”nice to have”. Det är helt enkelt dags att ta det industriella klivet in i framtiden.

Fundera på att i tillverkningsindustrin produceras inte en enda komponent eller färdig produkt som inte först har 3D-modellerats fullt ut i varje detalj och varje gränssnitt. Där skapas en digital och virtuell tvilling, som gör att allt kan testas och monteras digitalt – ”trial and error” – innan den fysiska produkten tillverkas. Ibland resulterar den digitala modellen i en datafil som går direkt in i 3D-skrivaren och blir till en färdig komponent. Så gör Boeing flygplan och så tillverkas nya höftkulor. Hur gör byggindustrin?

Fundera på att i andra industrier har man en fullständigt systematiserad och digitaliserad kontroll på flödet av material, varor och komponenter för sin tillverkning. Varje komponent och dess specifikationer. Just-in-time. Lager med bara det som behövs precis nu. Fokus på jämna flöden. Hur genomtänkt och systematiserat är materialflödet på en vanlig svensk byggarbetsplats idag? Hur mycket tid lägger våra montörer på annat än montering?

Fundera på att vi i våra byggprojekt – våra tillfälliga fabriker – oftast har produktion igång fyrtio timmar i veckan. Finns det någon annan tillverkningsindustri, eller tjänsteindustri för den delen, som har ett så lågt resursutnyttjande i sina fabriker?

Fundera på att i ledande fasta tillverkningsindustrier jobbar man med långsiktiga leverantörssamarbeten för att tillsammans förbättra prestationerna och produkterna – vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. I det långsiktiga samarbetet med kontinuitet i teamet och repetition i produktionen skapas lägre kostnader, högre kvalitet och kortare produktionstid. Varför gör byggindustrin annorlunda, trots att historien tydligt visar att priskonkurrens i varje enskilt projekt inte alls ger samma produktivitetsutveckling?

Fundera på att i den fasta tillverkningsindustrin får kunden som köper en ny diskmaskin, bil eller dator nästan alltid en felfri produkt i rätt tid. Varför är det så ovanligt i byggindustrin?

Fundera på att innanför staketet på en fast produktionsanläggning är varje individ och underleverantör känd, identifierad och registrerad. Hur ser det ut på ditt bygge idag?

På Veidekke har vi funderat väldigt mycket på det här. Därför driver vi en mängd olika utvecklingsarbeten inom exempelvis digitalisering, VDC, logistik, felfria leveranser, NKI-förbättringar, produktutveckling, hållbarhet och produktivitet. Lägg till det vårt unika involverande synsätt och arbetssätt som, rätt använt, skapar kollektiv intelligens och fantastiska krafter. Tillsammans ska vi  bli det första byggföretaget som tar klivet  in i framtidens byggbransch!

Jimmy Bengtsson, VD & Koncernchef Veidekke Sverige