Nyheter

”Det är i Järva vi måste synas”

Siri Hallberg Björklund, Sveriges Byggindustrier och David Elgindy Johnsson, Galaxen Bygg, tycker att det är viktigt att byggbranschen visar upp sig på Järvaveckan.

Bygg- och fastighetsbolag tar allt mer plats på Järvaveckan.

Skanska har i år eget tält för första gången och Sveriges Byggindustrier satsar på att marknadsföra branschen mot en ny målgrupp.

– Det är i sådana här sammanhang vi måste synas, säger Siri Hallberg Björklund, projektledare för mångfald och kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. 

På Spånga IP pågår Järvaveckan under fem dagar, den är en mötesplats för politik, kultur och näringsliv. Till skillnad från Almedalsveckan läggs här stort fokus på rekrytering och arbetsmarknad, och arrangörerna lockar med 2000 jobbmöjligheter.

Sveriges Byggindustrier deltar på Järvaveckan för första gången, och de gör det tillsammans med Galaxen Bygg. I deras tält får besökarna bland annat prova på att köra grävmaskin med VR-glasögon, något som lockade många barn och ungdomar.

– Här finns många framtida grävmaskinister, konstaterar Siri Hallberg Björklund.

Syftet med att delta på Järvaveckan är att marknadsföra byggbranschen mot nya målgrupper.

– Vi behöver folk, och rekrytering kan inte se ut som den alltid har gjort. Branschen kan inte bara vända sig till vita män. Här når vi nya målgrupper, som nyanlända och långtidsarbetslösa. Vi öppnar upp dörren mot kvinnor. Vi vill visa att vi står för mångfald och jämlikhet, säger David Elgindy Johnsson, Galaxen Bygg. 

– Besökarna här har kanske inte naturliga nätverk in i branschen, många står utanför arbetsmarknaden. Därför satsar Sveriges Byggindustrier stort på Järvaveckan. Det är i sådana här sammanhang som branschen måste synas, säger Siri Hallberg Björklund.

Även Skanska, som jobbar mycket med social hållbarhet, deltar med egen monter för första året. Skanska är aktiva i området genom sitt projekt Kv Odde i Kista, som de driver tillsammans med Areim. På IBM:s gamla fastighet i Kista Äng ska Skanska utveckla en ny modern, hållbar stadsdel med cirka 2 000-3000 nya bostäder.

– Det ett jättestort projekt så vi kommer att vara här i många år vilket gör att vi måste ha en helhetssyn, vara kreativa och skapa attraktivitet i området, säger Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige, när han pratar på seminariet ”Så bygger vi tillsammans ett tryggare Järva”.

Ett viktigt steg för att lyckas som långsiktig aktör är att lyssna på olika intressenter och invånare.

– Det är viktigt att involvera de aktörer som finns i området. Till exempel så samarbetar vi med Husbyskolan där eleverna har fått komma med förslag på hur vi ska utveckla torget, och vi ger också skolan tillgång till den befintliga idrottshallen. Det är viktigt att det är liv och rörelse i ett område.

Att jobba med social hållbarhet är något som ger både stolta medborgare – och medarbetare, menar Gunnar Hagman. 
– Jag tycker att det är viktigt att Stockholm stad som beställare ställer krav på social hållbarhet i upphandlingen.
Några andra som deltar i Järvaveckan för första gången, och som ska bygga i området, är Viktor Hansson Bygg och Svenska Stadsbyggen. Tillsammans ska de utveckla Tenstaterrassen med bostäder och vårdboenden. Detaljplanen är ute på granskning, men de hoppas kunna byggstarta under 2021.

– Vi är här på Järvaveckan för att öka vår kunskap om området eftersom vi är nya i Tensta, säger Liselotte Lund, arbetschef på Viktor Hansson.

– Tenstaterrassen är ett spännande stadsutvecklingsprojekt där vi får vara med och addera värden till området. Vi vill bidra till att utveckla området. Vi kommer att skapa hundra nya arbetstillfällen genom våra vårdboenden, säger Liz Wirdenius, ansvarig för fastighetsutveckling på Svenska Stadsbyggen.

Stena Fastigheter har inga fastigheter på Järvafältet, men ser ändå ett stort värde i att delta i Järvaveckan.

– Vi är väldigt måna om relationer, och att knyta nya kontakter. Vi vill visa att vi finns och vad vi står för. Integration och sociala projekt är viktigt och vi brinner för relationsförvaltning, säger Selma Daebes, relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

–  Vi bygger Stockholm. Därför känns det rätt att vara i Järva, säger Caroline Pettersson, marknadsansvarig nyproduktion.

Andra samhällsbyggare som deltar i Järvaveckan är, enligt programmet, bl a ByggVesta, Maskinentreprenörerna, Nyréns Arkitektkontor, Peab Bostad, SISAB, White Arkitekter, Älvstranden Utveckling och Måleriföretagen.