Nyheter

Det är vårt ansvar att säkra kompetensförsörjningen

Mer än hälften av Sveriges studenter arbetar extra vid sidan av sina studier, men deras erfarenheter är sällan relevanta när de börjar söka sina första riktiga jobb.
Samtidigt som fastighetsbranschen behöver unga akademiker kräver vi ofta arbetslivserfarenheter även av de unga.
Något som de omöjligt kunnat skaffa sig. Det här är ett moment 22.

Många akademiska utbildningar är ofta helt teoretiska ända fram till examen. I utbildningen ingår sällan någon längre praktik. Relevanta arbetslivserfarenheter får studenten skaffa sig genom sommarjobb eller extrajobb under terminerna. Många arbetsgivare förväntar sig att nybakade akademiker har arbetslivserfarenhet när de söker sitt första jobb – och då är det inte mer än rätt att arbetsgivarna gör sitt för att skapa kontakt med de potentiella medarbetarna redan som studenter.

En ny undersökning bland fastighetsföretag som fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo gjort, visar att bara var fjärde arbetsgivare tycker att det är lätt att hitta unga sökande med relevant arbetslivserfarenhet. För att kunna rekrytera den kompetens vi eftersöker måste vi antingen sänka kraven på arbetslivserfarenhet eller hjälpa studenterna att få en fot in i branschen redan under studietiden. 

I syfte att underlätta för företag i fastighetsbranschen att rekrytera unga akademiker har Fastigo tecknat ett kollektivavtal om studentmedarbetare med fackförbunden Unionen, Vision, Sveriges Chefsorganisation Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna och Akademikerförbundet SSR. Avtalet innebär att studenten får arbeta med relevanta arbetsuppgifter, som mest 15 timmar per vecka och på villkor som är anpassade till studentens situation.

Vi som leder företag i fastighetsbranschen sitter i förarsätet och det är upp till oss själva att avgöra vilken kompetens de sökande har när de examineras. Genom att öppna upp för studenterna med hjälp av studentmedarbetarjobb kan vi både se till att bygga den arbetslivserfarenhet vi vill att de sökande ska ha, samtidigt som vi får nya lösningar på utmaningar branschen står inför. Att säkra kompetensförsörjningen är nödvändigt för branschens framtid – och vårt gemensamma ansvar.

Mona Finnström, vd Fastigo
Ulf Nyqvist, styrelseordförande Fastigo, vd Botkyrkabyggen
Håkan Berg, vd HSB Norra Storstockholm
Mats Domberg, vd Förvaltnings AB Enen
Mikael Granath, vd Willhem
Per-Henrik Hartmann, vd Familjebostäder i Göteborg
Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna
Ann Irebo, vd HSB Skåne
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Anders Nordstrand, tillträdande vd SABO
Eva Nygren, vd Stockholmshem
Marie Selin, vd Mitthem
Anders Svensson, vd HSB Stockholm
Annelie Vinsa, vd Kirunabostäder
Henrik Zäther, vd HSB Göta