Nyheter

Det byggs fler nya bostäder nästa år

ANALYS. Återhämtningen efter finanskrisen har varit stark för den svenska byggmarknaden. Tendenser till en avmattning fanns i somras och under hösten har den tilltagande skuldoron satt tydliga spår i både företags och hushålls medvetande. Vår bedömning är

Inledningen av 2011 var mycket stark för den svenska byggmarknaden. Bostadsmarknaden ökade som ett resultat av stigande bostadspriser och relativt låga nivåer för nyproduktion och rotavdrag för renoveringsmarknaden. Även yrkesbyggandet ökade, dock från en låg nivå. Signaler om snabba räntehöjningar under våren bromsade aktiviteten på bostadsmarknaden via avmattande bostadspriser. Och med skuldkrisens eskalerande har risken för fallande aktivitet ökat. Vår bedömning är att nyproduktionen av bostäder minskar något i år men åter ökar under 2012. Renoveringar av bostäder har i och med rotavdraget haft en stark utveckling, finanskris till trots. Även här finns en tydlig risk för en svagare utveckling och de senaste signalerna från leverantörer av material är tydligt negativa. Lokalmarknaden, både nyproduktion och renovering upplevde ett stort fall under finanskrisen, nedgångar som ännu inte är återhämtade. Här ser vi dock inte risken för en mer omfattande nedgång som överhängande, mycket på grund av den redan låga nivån. Vår bedömning är att den totala byggmarknaden ökar svagt under hela prognosperioden men att en stor risk finns för en betydligt svagare utveckling. Framför allt skulle detta påverka bostadsmarknaden, både nyproduktion och renovering. I det värsta scenariot vänder aktiviteten åter ner till samma nivåer som under finanskrisen.

Thomas Ekvall
analytiker, Prognoscentret

Fakta / Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende analysföretag strategiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den Nordiska bygg- och fastighetsmarknaden.