Nyheter

”Det finns andra sätt att stoppa svartarbete”

Ökar svartarbetet om rot.avdraget minskar?

Ökar svartarbetet när rot-avdraget minskar?
Ja, svarar Måleriföretagen, Sveriges Byggindustrier och Moderaterna.
Nej, svarar Socialdemokraterna.
– Jag tror att effekterna av ett minskat rot inte blir så stora som det sägs här. Vi måste öka nybyggnationen och det finns även andra sätta att stoppa svartarbete, säger Leif Nysmed, riksdagsledamot, Socialdemokraterna.

Seminariet Ökar svartarbetet när rot-avdraget minskar? arrangerades av Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen och Måleriföretagen i Sverige.

– Rot-avdraget har varit en formidabel succé. Bland annat har det skapats 2 300 nya, vita jobb i vår bransch, säger Björn Hellman, vd, Måleriföretagen i Sverige.
Han presenterade också siffror från en Demoskop-undersökning, utförd på uppdrag av Måleriföretagen.
Den visar bland annat att tre av fyra skulle avstå från att göra renoveringar om rot-avdraget togs bort.
– Det gör mycket på sysselsättningsgraden.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, menar att totalt 8 300 jobb kommer att försvinna, i alla branscher, om rot-avdraget minskas.
– Det kommer att drabba alla seriösa företagare.

– Folk behöver bostäder och vi har ett stort behov av nybyggnation i dag. Med en sänkning av rot vill vi tydligt visa att det är nya bostäder vi vill satsa på. När rot-avdraget på 50 procent infördes räknade man med en kostnad på mellan två och tre miljarder om året, men det är nu 17 miljarder om året, -säger Leif Nysmed, riksdagsledamot i civilutskottet, Socialdemokraterna.
– Men då ska man komma ihåg att staten får in pengar också, på exempelvis arbetsgivaravgifter, säger Björn Hellman.

På frågan om det är rätt staten ska subventionera renoveringar svarade Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot i civilutskottet, Moderaterna:
– Jag ser det inte som en subvention. Jag det som en utveckling att svarta affärer har blivit vita. Jag ser det som att det gjorts en sanering av branschen.

– Jag tror inte att effekterna av ett sänkt rot blir så stora som ni påstår. Fusk pågår ju fortfarande i dag och om ett avdrag på 50 procent inte räcker, hur stort avdrag krävs då? Det finns även andra sätt att minska svartarbetet, säger Leif Nysmed.
Thalén Finné menar att en sänkning kommer att drabba främst de med medelinkomst, med Nysmed menade att rot fortfarande kommer att finnas kvar och att han inte tror att folk kommer att avstå från renoveringar.
– Men visar det sig att jag har helt fel är jag inte sämre än att jag kan erkänna det och om det behövs får vi väl lyfta frågan igen, säger han.

När publiken fick ställa frågor undrade en deltagare hur småföretagen ska klara sig eftersom de flesta nybyggnationerna görs i storstäderna och går till de stora företagen.
– Nybyggnationerna kräver folk som arbetar och även om många jobb går till stora företag så anlitar de i sin tur underentreprenörer. Dessutom är branschen flexibel och jag ser inget problem i att jobben försvinner ute i landet, så ser verkligheten ut i dag, svarade Leif Nysmed.

Men då kom följdfrågan att småföretagare kanske vill jobba där de bor.
– Behovet av nya bostäder finns i hela Sverige och jag tror att efterfrågan på rot-arbete finns kvar även om avdraget sänks.

Men på några punkter var alla deltagare överens, och det är att det behövs ett långsiktigt arbete som måste gå över partigränserna och att införandet av en elektronisk personalliggare kommer att minska fusket.

 

Bilden:
Ola Månsson, vd, Sveriges Byggindustrier, Leif Nysmed, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot, Moderaterna och Björn Hellman, vd, Måleriföretagen i Sverige debatterade vad en sänkning av rot innebär. Längst till vänster i bild är moderator Kicki Blom, Kicki Blom, kommunikationschef, VVS Företagen. Foto: Anna Sjöström