Nyheter

”Det finns flera bostadsmarknader i Sverige”

Peter Eriksson pratade om läget på bostadsmarknaden. Foto: Anna Sjöström

Bostadsbyggandet har ökat under 2017 och kommer att nå en ny toppnivå. Samtidigt kommer det indikationer på att det är svårt att få avsättning för nyproduktion.
– Men det gäller ett fåtal marknader där det byggts mycket. Sverige består av flera olika bostadsmarknader och de ligger i olika fas, sa Peter Eriksson när han på ett seminarium kommenterade läget på bostadsmarknaden. 

Boverket har släppt sin rapport över indikationer för bostadsbyggandet och vid ett seminarium presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (Mp), läget på bostadsmarknaden just nu.

–  Vi har en betydande bostadsbrist som skapats under lång tid. Bostadsproduktionen har legat lågt i förhållande till befolkningsutvecklingen. Nu börjar vi under 2016 och 2017 att komma i kapp behoven, men det är fortfarande så att vi har en stor brist att ta igen och befolkningsmängden kommer att fortsätta öka, enligt SCB.

Mellan år 2000 och 2016 ökade befolkningen med 1,1 miljoner människor.  De närmaste åren väntas befolkningen öka med cirka 100 000 fler invånare om året.
– Det skapar behov av investeringen i en rad sektorer, inte minst bostäder och lokaler.

Boverkets prognos över bostadsbyggandet visar bland annat att antalet påbörjade bostäder i år hamnar på 76 000 stycken och cirka 73 500 under år 2018.
– Min strategi som bostadsminister är att försöka stödja utvecklingen av ett ökande byggande. Det är vikigt för att möta behovet, men också för att matcha den prisutveckling som skett på framför allt bostadsrätter. Kan man möta behoven bättre så får vi bättre balans.

Boverkets prognos är att bostadsbyggandet ökar med 18 procent i år, då 76 000 bostäder påbörjas. Deras huvudscenario för 2018 är att byggandet minskar något, främst på marknader där det redan har producerats mycket bostäder. Men utvecklingen av efterfrågan under 2018 är svårbedömd, bland annat beroende av om osäkerheten på bostadsmarknaderna får fäste.

Prognos för bostadsbyggandet november 2017
 
Prognos för antal påbörjade
bostäder, november 2017 2016 2017p 2018p
Nybyggnad
Flerbostadshus 47 400 58 000 55 500
Bostadsrätt 23 200 28 100 25 300
Hyresrätt 24 000 29 500 30 000
Äganderätt 200 400 200
Småhus 13 500 14 000 14 000
Total nybyggnad 60 900 72 000 69 500
Nettotillskott genom ombyggnad 3 700 4 000 4 000
Totalt påbörjade bostäder 64 600 76 000 73 500

De lokala marknaderna är i olika faser, och på en del marknader kan toppen i byggstarterna ha nåtts redan 2016. År 2018 kan bostadsbyggandet komma att utvecklas starkast i Storgöteborg, där takten är under riksgenomsnittet och bostadspriserna har ökat snabbt under lång tid.

– Jag kan ibland känna mig lite irriterad över att situationen i Stockholm är det som präglar mediabilden över hela Sverige. Men situationen är väldigt olika i olika delar av Sverige. Sett till den egna befolkningsmängden i kommunen är det inte i Stockholm man byggt mest, sa Peter Eriksson. 
Örebro, Uppsala, Växjö, Linköping och Umeå är de kommuner som gjort de största investeringarna i bostäder under de senaste åren.
Av storstadskommunerna är det Malmö som byggt mest.
– Det visar något som jag tycker är väldigt intressant, nämligen  att det finns flera bostadsmarknader i Sverige, och de ligger i lite olika fas. Några kommuner har mött behoven snabbare än andra. 

Boverkets indikator visar också att bygglovsansökningarna fortsätter att öka och att det ser ut som om behovet av bostadsrätter på en del marknader börjar bli mättat. 

Trähusbyggandet har ökat, och kommer att fortsätta göra det.
– Det görs stora investeringar i den branschen, Det handlar om att det byggs nya fabriker, i bland annat Piteå, Värmland och Västerbotten.  
Investeringarna i lokaler ser stabilt ut framöver, den marknaden fortsätter att öka.- Det handlar om skolor och andra kommunala byggnader. Det hänger ihop med den ökande befolkningen. 

Ministern pratade ockås om att det går bra för Sverige, att vi har den högsta sysselsättningsgraden i Europa och den högsta på många år i Sverige. 
– Det bidrar till en stabilitet i grunden som gör att även om det gungar lite grann på några marknader så kommer det totalt sett med alla sannolikhet att vara så att vi får en utveckling som blir mer balanserande på bostadsmarknaden snarare än att det blir stora problem. 

När det kommer till hinder för bostadsbyggande är det fortfarande brist på arbetskraft som dominerar, enligt byggbranschen.
Före 2015 var efterfrågan det största hindret.
– Intressant är också att notera att svaret ”inget” har ökat under de senaste åren, sa Eriksson.

Bostadspriserna är på väg ner, speciellt på några lokala marknader som exempelvis Stockholm och Uppsala.
– I Göteborg ökar priserna fortfarande kraftigt, det ökar mer än i både Stockholm och Malmö just nu, men man ska tänka på att priserna där ligger väldigt högt redan.