Krönikor & Debatt

”Det finns i regel ingen quick fix”

Jimmy Dahlström, skriver krönika om ljusglimtar
Jimmy Dahlström, chef Den Temporära fabriken, Ramirent. Foto: Ramirent

Jag är övertygad om att många med mig känner av en inbromsning och nedgång som är oroväckande.
Tyvärr finns det ingen universal-lösning, eller quick fix, skriver Jimmy Dahlström.
Och skickar med en önskelista inför andra halvåret.

Åter vid tangenterna, tillbaka efter en ledighet som till stora delar, för mig likt för andra, regnat bort.

I min åsikt är semester och återhämtning dock inget väder utan snarare en hastighet och den kan dras ned även vid konstant nederbörd. Jag är stark förespråkare av att semestern skall utnyttjas till lata dagar tillsammans med familjen. Men vädret som varit har nästan likt en magnet bjudit in till kontemplation kring arbetslivet och vår branschframtid.

Det är oroliga tider, konjunkturen, ränteläget och osäkerheten i världsekonomin skapar en oklar bild om vart vi inom samhällsbyggnad är på väg. Vi är nog alla överens om att det stundar tuffa tider, men när ljusningen kommer råder en viss osäkerhet.

Finns det en byggkris?

Skanska Sveriges-vd Magnus Persson argumenterar för att det på en basal nivå inte finns någon byggkris. Detta kan jag i sak hålla med om. Det råder trots allt fortfarande en bostadsbrist, vi har ett uppdämt behov av upprustning av vår infrastruktur likväl som samhällsfastigheter.

Men likväl är jag övertygad om att många med mig känner av en inbromsning och nedgång som, om inte ska tituleras kris, ändå bör adresseras som oroväckande.

Det finns i regel ingen universal-lösning, quick fix, det finns det väldigt sällan. Ett av svaren är som alltid att arbeta närmare varandra, lösningsorienterat över organisatoriska gränser för samhällets bästa. Det är viktigt att komma ihåg i stunder likt detta, att vi inom samhällsbyggnad är en vital pulsåder i samhällets utveckling. Det perspektivet tycker åtminstone jag, skapar en vördnad inför uppgiften och möjliggör samarbete och inte konflikt.

Önskelista för andra halvåret

Det finns några saker jag gärna skulle se inträffa under andra halvåret, om jag fick önska, så:

  • Genomförs det en rad stora upphandlingar med portföljperspektiv till motsats från projektperspektiv med inslag av utmanande kravställning som driver innovation inom hållbarhet, produktivitet och framför allt samarbete.
  • Får jag läsa om (eller ännu hellre uppleva) positivitet kring samarbetsklimat i något, för samhället stort och viktigt projekt.
  • Satsar fler företag tydligt och publikt på sin produktivitetsutveckling, och använder våra branschforum för att dela med sig av sina erfarenheter
  • Ökar den offentliga sektorn sina investeringar.

Det återstår att se om något av ovanstående inträffar. Utöver det så hade det varit väldigt uppskattat om inte sensommaren och inledningen av hösten regnar bort likt sommaren. Men det är trots allt inte alltid önskningar slår in.

/Jimmy Dahlström,
chef för Ramirents Den Temporära Fabriken