”Det går framåt – men långsamt”

”Det går framåt – men långsamt”
Hallå där Tomas Carlsson, vd på NCC Construction Sverige, som valdes till ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

Vad vill du som ordförande? – Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter det långsiktiga arbetet mot ett modernare medarbetaravtal och att jobba för branschens allmänna anseende. Vad menar du med ett modernare medarbetaravtal? – Att vi ska jobba med produktivitet som grund för företagens fortlevnad, med individuella anställnings- och belöningsformer och fackklubbar på företagen med förhandlingsmandat. Det ingår inga kvinnor i BI:s styrelse, vad tycker du om det? – Det tycker jag är olyckligt. Däremot kan vi konstatera att vi jobbar med den frågan. Ingegerd Simonsson blev ordförande för valberedningen. Och Carin Stoeckmann valdes som BI:s representant i Svenskt Näringsliv. Det är som i stora delar av branschen, det går framåt men det går långsamt.

Relaterade artiklar

Första gemensamma träffen för A-krimcentren
NCC bygger ut vattenverk i Umeå
”Initiativet är i grunden bra”
Byggbolag stäms på nästan en miljon kronor