Nyheter

”Det går som på räls”

SVM 1000. Foto: Trafikverket.

Spårarbetena i Projekt Hallandsås går på räls.

Infranord avslutade i förra veckan rälsläggningsarbetet i tunnlarna, ett par månader före utsatt tidplan.  

Till sin hjälp har man haft rälsläggningsmaskinen SvM 1000 med kapacitet att lägga upp till två kilometer om dagen.

– Det finns ingen annan maskin av den här slaget i Norden, berättar Freddie Kvist, platschef på Infranord.   

Projekt Hallandsås bygger ett dubbelspår genom två stycken, cirka nio kilometer långa, järnvägstunnlar. Dubbelspåret ersätter dagens enkelspår från 1885. Med tunneln möjliggörs en fördubbling av tågens godsvikt, en ökning av antalet tåg från dagens fyra till 24 per timme, samt att tågen kan köra i 200 km i timmen i stället för dagens 80.

– Vi är inne på projektets sista år nu. Det känns fantastiskt skönt att snart kunna ta järnvägen i drift. Dubbelspåret innebär en betydande kapacitetsökning och vi får en modernare och snabbare lösning på en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor, säger Trafikverkets projektchef Patrik Magnusson.

Arbetet med rälsläggning i tunnlarna inleddes för cirka fyra veckor sedan i den östra tunneln. I början av förra veckan gick man i mål när även den västra tunneln rälsbelagts och som ska öppna för trafik den 13 december 2015.

– Arbetet har verkligen gått på räls, och det går bra för hela projektet nu. Rälsläggningen, som är en symbolisk handling för ett järnvägsbygge, skulle egentligen ha inletts i mars, men vi blev klara ett par månader före utsatt tidplan, säger Patrik Magnusson.

Till sin hjälp har man haft en särskild rälsläggningsmaskin, SvM 1000, med kapacitet att lägga upp till två kilometer om dagen. Totalt är det cirka 9300 meter spår i östra tunneln och ut på norr och cirka 9000 meter spår i västra tunneln.  

– Det finns ingen annan maskin av den här slaget i Norden. Vi vet inte hur det ser ut i Europa, men vi tror inte det är så många där heller, berättar Freddie Kvist, platschef hos entreprenören Infranord.

Själva maskinen i sig är inte så jättestor, men ett antal vagnar dockas på varje skift beroende på hur mycket man ska bygga. Varje vagn kan ta 198 slipers. 

– Det som begränsar är egentligen kranen, som får åka väldigt långt ju fler vagnar med slipers  man har. Vi försöker lägga 1600-1800 meter per dag, det blir det mest optimala.

Infranord har varit involverade i projektet sedan i april förra året och har ett 40-tal personer på plats. Projektet inleddes för deras del med signalbyten.  I augusti förra året vidtog spårläggningen ut till Förslöv.

– Ett projekt av det här slaget har förstås sina särskilda utmaningar. Arbetsberedningar och att se till att allt fungerar när man verkligen ska göra jobbet är det största biten. Det svåra är egentligen logistiken.  När man går in i tunneln får man inte ha glömt den där skiftnyckeln man behövde, säger Freddie Kvist, som är platschef för samtliga åtaganden inom bana, signal och kontaktledning.

Under våren fortsätter järnvägsinstallationerna i och utanför tunneln. Förutom rälsläggning omfattar järnvägsinstallationerna bland annat elkraft, signal- och telekommunikation. Projekt Hallandsås bygger också nya stationer i Förslöv, Barkåkra och Båstad som ska stå färdiga när tunneln invigs. 

Under våren pågår även tester av anläggningen. Det är brand- och räddningssystem, signalsystem, telesystem med mera som ska testas. 

Trots att man ligger ett par månader före tidplan kommer invigningen att ske enligt plan, i december 2015. Anledningen är ett planerat driftstopp på Västkustbanan under 5-6 veckor i november-december i samband med att Hallandsåstunneln kopplas in på järnvägsnätet.

– Västkustbanan kommer att vara avstängd mellan Ängelholm och Laholm, något som är planerat sedan två år tillbaka. Men vi har att göra ändå, bland annat så ska en massa tester genomföras, och det inte fel att ha lite extra marginal om något måste åtgärdas, säger Patrik Magnusson.

 

FAKTA

Vad: Två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås. Hallandsåstunneln blir Sveriges längsta järnvägstunnel.

Varför: Öka kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg per timme till 24 och fördubbla möjlig godsvikt.

Nuläge: Rälsläggning avslutad. Järnvägsinstallationer pågår. Exempel på installationer i tunneln: 5200 lampor, 35 kilometer handräcken, 15 400 kabelrännor.

Byggstart: 1992. Omstart 2003.

Trafikstart: 13 december 2015.

Kostnad: Totalt 10,5 miljarder kronor.

Källa: Trafikverket

 

Viktiga årtal

1991: Sveriges riksdag beslutar att projektet ska genomföras.

1992: Tunnelbygget påbörjas

1997: Bygget stoppas efter Rhoca Gil-skandalen.

2005: Omstart. Skanska Vinci återupptar borrningarna.

2010: Genombrott i östra tunnelröret den 25 augusti.

2011: I mars inleds borrningarna i det östra tunnelröret.

2013: Genombrott i västra tunnelröret den 4 september.

2015: Planerad trafikstart den 13 december.

Källa: Trafikverket/Byggvärlden