Nyheter

”Det handlar om att få mest ut av de verktyg vi har”

Ministertrion Peter Eriksson, Alice Bah Kuhnke och Karolina Skog pratade om den kommande nya arkitekturpolitiken. Foto: Anna Sjöström

I höst kommer den nya arkitekturpolitiken.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, (Mp), Karolina Skog, miljöminister, (Mp) och Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, (Mp), samlades i arkitekturträdgården för att prata om den.

– Den handlar om att få mest ut av de verktyg vi redan har, sa Karolina Skog. 

Moderator var Tobias Olsson, Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Han började med att fråga Bah Kuhnke varför arkitektur är viktigt.
– Det är viktigt eftersom vi påverkar av allt som är runt omkring oss. Vad, hur och för vem vi bygger är viktiga politiska frågor, svarade hon.

– Kommer alla att bli nöjda med den nya arkitekturpolitiken?
– Nej, alla kommer inte att bli nöjda. En politiker som vill göra alla glada kommer inte att få mycket gjort.

Peter Eriksson fick frågan om det går att bygga snabbt, snyggt och hållbart.
– Ja, absolut. Industriellt träbyggandet är ett exempel på det.
Ministertrion framhöll att strategin har kommit till genom ett tätt samarbete och att den samverkan har varit viktig för att komma framåt.
–  Vi är tre statsråd som bestämt oss för att göra en gemensam sak och har samlats kring de här frågorna på ett sätt som inte har gjorts förut, sa Alice Bah Kuhnke.

Remissvaren till den nya arkitekturpolitiken har bearbetats och man har hållit föredrag i riksdagen, men när den kan antas är ännu inte klart.
–  Det handlar om att få mest ut av de verktyg vi har, att skruva och justera lagar och regler, sa Karolina Skog.
– Fast några regler kommer vi ju att ändra på, sa Peter Eriksson.

Ministrarna var överens om att branschen står inför ”enorma” utmaningar, främst i form av kompetensbrist i alla led.
– En enormt viktig fråga är vad vi kan göra för att få fler unga att utbilda sig till de yrken där det rådet brist. Det är ingen quick fix, så det gäller att få ordning på det snabbt, sa Peter Eriksson.