Nyheter

”Det krävs civilkurage att ingripa mot kränkningar”

Mobbning handlar om systematiska, upprepade kränkningar. Inte enstaka bråk. Inte konflikter, där två parter är oense. Mobbning är ett förtryck. Det konstaterar Ulrich Stoetzer, psykolog och medicine doktor.

Stoetzer arbetar på Arbets- och miljömedicinska kliniken på Karolinska institutet. Hit kan läkare remittera när det kan vara fråga om ett arbetsskadeärende. – Många av patienterna kanske inte får bedömningen arbetsskada, men är ändå väldigt nöjda med att de får bekräftelse på att de faktiskt har varit utsatta för kränkning. Det ger dem upprättelse, säger Ulrich Stoetzer. Höga krav på jobbet ökar risken för utfrysning, som i sin tur kan leda till depression, har Ulrich Stoetzer upptäckt i sin forskning. Han tecknar bilden av en överbelastad person, som har svårt att hinna vårda relationerna, kanske tackar nej till sociala evenemang tills folk slutar fråga. Utfrysning är den vanligaste formen av mobbning. Rent fysiskt våld och hot förekommer också, men är sällsynt. Omvärlden skyller många gånger på offret. – ”Något måste du väl ha gjort?” kan man få höra. Men offret bär ingen skuld, och man kan bli utsatt, oberoende av vem man är, säger Ulrich Stoetzer. Ulrich Stoetzer säger att det är lättare sagt än gjort att ingripa mot mobbning. – Det krävs civilkurage och jag kan tänka mig att man är rädd för att själv råka illa ut. Han rekommenderar att man vänder sig till en part som inte är direkt inblandad, som skyddsombudet eller företagshälsovården. Fast helst ska man förstås ha en arbetsmiljö som inte främjar mobbning.

5 sätt att stoppa mobbning

 1. Inrätta en speciell arbetsmiljörotel på polismyndigheten i varje län samt åklagare. Mobbning är ett våldsbrott och bör hanteras av rättsväsendet.
 2. Inför specifika straffsanktioner.
 3. Inför anmälningsplikt. Då slipper den som anmäler bli utpekad själv.
 4. Inrätta en oberoende myndighet med en akutmottagning för mobbade, som ingriper direkt, innan det har gått för långt.
 5. Kräv att arbetsgivaren lämnar in sina förslag till uppsägning och avsked till en oberoende instans för granskning.

Källa: Föreningen OMM, Organisation mot mobbning

Varningstecken

 • Du blir inte kallad till möten, som du borde ha varit med på.
 • Du får inte information.
 • Du blir inte bjuden på sociala begivenheter, fredagsölen som du sedan får höra talas om i korridorsnacket och får svepande förklaringar till varför du inte blev inviterad.
 • Du blir behandlad respektlöst och ovänligt.
 • Ingen lyssnar på dig.
 • Chefen är orättvis och visar dig sitt ogillande.
 • Du får ingen respons av chefen.
 • Du blir ständigt kritiserad.
 • Du blir utsatt för skvaller och lögner.
 • Man kommer ihåg dina misstag men inte dina prestationer.
 • Andra tar åt sig äran för ditt arbete.