Nyheter

Det ovala stadiet

Intill Karolinska institutet i Solna växer två höga laboratoriebyggnader fram. Men det är ingen vanlig institutionskåk i tegel som byggs här. De två husen är ovala — vilket ger bygget särskilda utmaningar. <br></br> — Ellipsformen gör inte li

På utsidan ser de nya ovala husen i KI Science Park i stort sett färdiga ut. Men på insidan pågår installationsarbetet för fullt.

Och installationerna här är mer krävande än vanligt. Eftersom det ska bedrivas biomedicinsk forskning i laboratorierna ställs höga krav på inomhusmiljön.

— Det är enorma krav på ventilationen. Och det får inte vara drag och inte låta. Vi har stora jumbojet-maskiner uppe i fläktrummen, säger Tommy Stjernfeldt, projektledare på Akademiska Hus, beställaren av bygget.

Dubbla installationsrännor för vatten, avlopp, tryckluft och gaser har skapats i bjälklaget. Forskarna ska ha tillgång till helium, argon, kväve och koldioxid vid laboratoriebänkarna.

Mellanväggarna kan inte byggas som vanligt från golv till tak. Det skulle bli för trångt när sprinklerledningar och annat ska målas. I stället byggs väggen en bit ner från taket, så kallade väggskärmar, för att sen byggas hela vägen ner till golvet när installationerna är färdiga.

— Det gäller att ha en teknisk montageföljd som innebär att man inte låser in sig någonstans. Gör man fel installation för tidigt kommer inte de andra åt, det är så trångt. Vi är nere på teknisk pillnivå, säger Stefan Hedenström.

Trängseln gör att installationsarbetet blir tidskrävande, det tar ungefär dubbelt så lång tid som för en vanlig kontorsbyggnad.

Även den ovala formen på byggnaderna leder till svårigheter.
— Det tar en viss tid att ha något som ska böjas hela tiden. Det vill till att saker är färdiga och passar, säger Stefan Hedenström.

Den ovala formen togs fram av Swecos arkitekter. Från början var tanken att byggnaderna skulle bli äggformade, vilket skulle ge en ännu mer oregelbunden form, men det justerades under projektets gång.

— Arkitekten ville ha sitt uttryck genom den ovala formen. Fördelen är att man får till en väldigt bra exploatering av marken, bättre än vad man hade kunnat få med rektangulära byggnader, säger Tommy Stjernfeldt.

De två ovala husen kostar mellan 600 och 700 miljoner kronor att bygga. Tommy Stjernfeldt uppskattar att den ovala formen har lett till att bygget blir ungefär 5 procent dyrare.

Är det värt pengarna och besväret att bygga ovalt?
— Det vore väl tråkigt om alla byggnader vore rektangulära. Det är charmigt med något som sticker ut, och trevligt när någon bygger vackra hus som inte är som alla andra, säger Stefan Hedenström.

Han har aldrig byggt laboratorieutrymmen tidigare, och gillar att Science Park ger honom utmaningar.
— Det är jättekul att man hela tiden måste använda huvudet. Så fort man inte gör det hamnar man i en fallgrop, säger han.

Från början var det tänkt att KI Science Park skulle bli en företagskuvös, ett ställe där nystartade företag, avknoppade ur KI:s forskning, skulle hyra in sig för att utveckla sina affärsidéer och företag. Då var planen att tre ovala hus skulle byggas.

Men sedan kom lågkonjunkturen och det blev ont om riskkapital för att starta nya företag ur forskningsidéer. Julen 2002 stoppade KI planerna på kuvösen. I stället dök läkemedelsföretaget Biovitrum upp ett par år senare och ville hyra laboratorieutrymmena.

I februari 2007 togs första spadtaget. Men då var planerna bantade till två hus. I dagsläget vill Biovitrum hyra in sig på ett och ett halvt hus. Akademiska Hus och KI letar gemensamt efter hyresgäster till den återstående halvan, antingen etablerade företag eller avknoppade, nya företag.

Om det någonsin blir en regelrätt företagskuvös i de ovala husen återstår att se. I dagsläget vågar inte KI teckna sig för så många hyresgäster som behövs för att det tredje huset ska byggas.

På väg ut från bygget passerar vi genom den låga byggnad som ska binda samman de två ovala huskropparna. Vid utgången strilar vattnet in genom taket.

— Med alla spännande former kommer spännande problem, konstaterar Stefan Hedenström.

KI Science Park

Objekt: Två ovala sjuvåningsbyggnader.

Pris: Mellan 600 och 700 miljoner kronor.

Byggherre: Akademiska Hus.

Entreprenör: Skanska.

Byggtid: Från februari 2007 till december 2009.

Stefan Hedenström

Ålder:44 år.

Titel:Produktionschef (motsvarande platschef).

Tid i Skanska:– Jag började 1985 i Skanska.

Bor:I Sollentuna.

Utbildning:Fyraårigt tekniskt gymnasium.

Dold talang: – Jag är bra på att fotografera. Jag har till exempel gjort en fotobok från bygget av Clarion Hotel Sign.