Nyheter

Det pekar uppåt för Byggsverige

Statistiken är tydlig: nu pekar kurvorna uppåt. Sverige Byggers byggstartsindex och projekteringsindex visar stark tillväxt.

Byggvärlden kommer i varje nummer att kunna presentera statistik över utvecklingen i Byggsverige. Uppgifterna kommer från Sverige Bygger, som samlar in information om byggprojekt. Byggstartsindex är ett rullande månadsindex, som mäter verkliga byggstarter under 12 månader, jämfört med ett år tillbaka. Byggen som är kostnadsberäknade till mellan 1 och 500 miljoner kronor finns med i statistiken. Minst en entreprenör ska vara upphandlad. Som ni kan se finns det många heta regioner – exempelvis Stockholm med ett byggstartsindex på plus 49 procent. Totalt för hela landet visar byggstartsindex ett plus på 38 procent. Trendbrottet skedde hösten 2009. Sedan dess har en positiv utveckling kunnat skönjas. Sämst ser det ut i Kalmar län med ett minus på 26 procent. Det kan förklaras med en nedgång i kategorin lokaler. Under 2009 registrerades tre stora sjukhusprojekt (i Kalmar, Västervik och Oskarshamn), värda sammanlagt 900 miljoner kronor. Några motsvarande projekt fanns inte 2010. Under lågkonjunkturen var det anläggning som höll uppe byggkonjunkturen i landet, men nu är det andra kategorier som ligger bakom lyftet. Framför allt är det den konjunkturkänsliga kategorin bostäder, med plus 96 procent, som ger effekt. Bryter man ner siffrorna lokalt och på olika kategorier är det inte alltid lika positivt överallt. Men den generella trenden är tydlig: utvecklingen för byggbranschen ser oerhört positiv ut. – Den trenden bekräftas när vi ringer och talar med våra uppgiftslämnare, säger Lars Johansson, redaktionschef på Sverige Bygger och ansvarig för insamlingen av information om byggprojekt. Sverige Bygger mäter också projekt i tidigare skeden i ett projekteringsindex. Projekt med någon upphandlad konsult i projekteringsskedet räknas. Det indexet visade en dipp för ett år sedan, men nu pekar kurvan uppåt med plus 7 procent.