Nyheter

”Det ser lite ljusare ut nu”

På Hallströms Verkstäder i Nälden jobbar cirka 100 personer. Därmed är de en av de största arbetsgivarna i bygden. <br></br> — Vi vill erbjuda folk en anledning att bo här, säger Anders Hestner, produktionsplanerare på företaget.

Produktionen på Hallströms Verkstäder är inriktad på rör och detaljer för ventilation. Just nu jobbar cirka 100 personer här.

— Men i höstas fick vi varsla ett 20-tal medarbetare när verksamheten mer eller mindre dog. Nu ser det lite ljusare ut, säger han.

Enligt Anders Hestner är företaget helt beroende av byggbranschen som de har kontakt med genom återförsäljare. Större delen av de producerade rör och ventilationssystemen forslas söderut.
— Just de långa transportsträckorna är en nackdel, säger han.

Ni var drivande när en ishall byggdes nyligen och verkar ha ett stort inflytande på trakten.
— För att få folk att vilja bo här så måste vi ha något att erbjuda. Sedan brinner vi för bygden. Vi anlitar lokala företag när lokaler ska repareras. Men vi agerar vi ju sällan själva utan tillsammans med till exempel kommunen.

Vad är fördelen med att verka i just Nälden?
— Bland annat att vi har en trogen personal.