Nyheter

Detaljplan för Bromma Boardwalk upphävd

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen för Bromma Boardwalks varpå bostadsutvecklaren SSM får tillbaka kontantdelen av köpeskillingen, om parterna inte kommer överens om annat.
Det framgår av ett pressmeddelande.

SSM köpte projektet Bromma Boardwalk i mars 2017 av Niam. Stockholms kommun antog detaljplanen strax efter förvärvet, men beslutet överklagades därefter av boende i närområdet.

Projektets köpeskilling uppgick till 500 miljoner kronor, varav SSM har betalat 10 miljoner kontant. Betalningen av köpeskillingen var villkorad av att detaljplanen för projektet skulle vinna laga kraft samt att fastighetsbildningen skulle ske innan den 28 februari 2019.

Mark- och miljööverdomstolen upphävde den 14 december 2018 beslutet att anta detaljplanen för projektet på grund av strandskydd. I och med detta saknas förutsättningar för att villkoren kommer att uppfyllas under angiven tidsperiod. SSM:s skyldighet att fullgöra betalningen av köpeskillingen faller därmed.

SSM avser att föra fortsatt dialog med Niam utifrån de nya förutsättningarna för projektet. Kontantdelen av köpeskillingen ska betalas tillbaka till SSM, om parterna inte kommer överens om annat.

Det var på taket till en befintlig industribyggnad vid Bällstaån i Mariehäll som SSM Living skulle bygga Bromma Boardwalk. I projektet hade planerats för 264 bostadsrättslägenheter om 1-5 rok.

 ”Bostäderna är projekterade för att byggas ovanpå en befintlig byggnad, varför ett upphävande av detaljplanen till följd av strandskydd var oväntat för SSM, kommunen och många andra intressenter”, skriver SSM på projektets hemsida. 

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden