Juridik

Detaljplan för ny gymnasieskola överklagas

detaljplan (genrebild)
Ett beslut om detaljplan som möjliggör bygget av en gymnasieskola överklagas till mark- och miljödomstolen. (Genrebild). Foto: Getty Images

Ett beslut om detaljplan för en gymnasieskola i Stockholm överklagas till mark- och miljödomstolen. De klagande menar att skolan både stör utsikten och ger insyn.

I augusti antogs detaljplanen av stadsbyggnadsnämnden. Planen möjliggör en ny gymnasieskola för 800 elever. Planområdet ligger i nordvästra delen av Slakthusområdet och är cirka 4 000 kvadratmeter stort. På platsen i dag finns en kontors- och lagerlokal för industriverksamhet. Skolan föreslås uppföras i fem våningar med en förhöjd bottenvåning ”som har en
hög grad av kontakt med omgivningen genom sin öppna utformning.”

Nu överklagas detaljplanen av boende i området. De anser att planen medför en betydande olägenhet med en påträngande byggnad som både stör utsikt och ger insyn.
”Olägenheten med ökad insyn förstärks av detaljplanens tillåtande av flexibel användning, då vi kan förvänta oss en mycket större påverkan under dygnet och året än om detaljplanen endast tillåtit skolverksamhet”, skriver de i sin överklagan till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.