Juridik

Detaljplan för ny vårdbyggnad överklagas

nuvarande patienthotellet vid Danderyds sjukhus
Den nya byggnaden placeras i den norra delen av fastigheten, ungefär där dagens patienthotell ligger. Foto: Anna Sjöström

Detaljplanen för en ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus överklagas. Den nya byggnaden ska ersätta det nuvarande patienthotellet, men blir över tre gånger så stor.

Byggnadsnämnden I Danderyds kommun antog i september detaljplanen för Sjukhuset 7 i Danderyd. Fastigheten ligger i anslutning till Danderyds sjukhusområde.

Detaljplanens syfte är att ersätta det befintliga patienthotellet om 4 500 m2 BTA med en ny vårdbyggnad om cirka 15 950 m2 BTA. Det vill säga en byggnad drygt tre och en halv gånger så stor på samma tomtarea som befintlig byggnad. Huskroppen är uppdelad i tre volymer, fyra, åtta och tretton våningar. Befintlig byggnad har åtta våningar.

Den nya vårdbyggnaden ska bland annat innehålla 30 hotellrum, 50 vård- och undersökningsrum, 60 boenderum och parkeringsplatser för bil och cykel i garage.

Fastigheten ägs av ett privat fastighetsbolag som ska upplåta en minde del av byggnadens area till
kommunen för vård- och omsorgsboende.

Detaljplanen överklagas nu. Motiveringen är bland annat att det är synnerligen hänsynslöst att bygga en av sjukhusområdets högsta byggnader i utkanten, intill angränsande villabebyggelse och på områdets högsta punkt. Den långa byggtiden kommer att påverka de boende i området under mycket lång tid
med trafik, sprängningar och oväsen. Dessutom framstår nyttjandet av fastigheten inte som en naturlig del av sjukhusverksamheten utan mer som en hotell- och konferensanläggning med mindre intresse av att tillfredsställa sjukhusets behov av patienthotell och vårdplatser, står det också i överklagandet som lämnats in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.