Nyheter

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft

Visionsbild över kajstråk i Masthuggskajen. Bild: Kanozi Arkitekter

Mark- och miljödomstolen har avslagit de överklaganden som kommit in mot antagandet av detaljplanen för Masthuggskajen. 
– Äntligen får vi sätta igång med byggnationen, säger projektledare Åsa Vernersson, Älvstranden Utveckling.

I juni förra året antog Göteborgs Stads kommunfullmäktige detaljplanen gällande Masthuggskajen.
I området, som är en del avÄlvstaden, planeras det för cirka 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell. 
Målet är att skapa ett område med kontraster som med puls och kulturell dynamik fortsätter att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden.

Detaljplanen överklagadesöverklagats till Mark- och miljödomstolen. Totalt kom den in tre överklaganden. 
Nu meddelar domstolen att de avslår samtaliga överklaganden. 

– Äntligen får vi sätta igång med byggnationen. Det har varit ett gemensamt arbete av Göteborgs Stad och alla konsortiemedlemmar. Vi är väldigt glada att nu kunna ta nästa steg i att förverkliga Masthuggskajen, att få bygga vidare på och utnyttja de kvaliteter som finns idag samtidigt som vi bygger nytt, säger projektledare Åsa Vernersson, Älvstranden Utveckling, i ett pressmeddelande. 

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden.

Först ut efter godkänt bygglov blir det hotell som planeras byggas intill Folket Hus av Balder i samarbete med Nordic Choice.
Beräknad byggstart för den 33 våningar höga byggnaden som kommer rymma 453 hotellrum, restauranger, konferenslokaler och med utsikt över det nya området, hela Älvstaden och hamninloppet är i april.

– Förväntningarna på området är väldigt positiva. Närheten till vatten, nytänkande och större kulturellt utbud är saker som gör att många ser det som en attraktiv plats i framtiden. Vi arbetar också mycket med hållbar stadsutveckling på Masthuggskajen, här ska det vara lätt att leva och verka hållbart, det är så vi vill bygga för framtiden, säger Åsa Vernersson.