Nyheter

Digital tjänst reducerar transporterna

Den nya appen möjliggör för bättre kommunikation mellan lastbilschauffören och grävmaskinisten.

Transporterna vid Västlänkens största deletapp kommer att reduceras med elva procent genom användandet av en ny app. Den digitala tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan NCC och Volvo Lastvagnar.

Samarbetsprojektet visades upp i förra veckan i närheten av Göteborgs Centralstation, där flera stora byggprojekt nu pågår. Det utan tvekan största är Västlänkens deletapp Centralen, som NCC står bakom och som omfattar en bro över E6:an, den underjordiska Station Centralen och en cirka två kilometer lång tågtunnel. Inne i en Volvo-trailer, uppställd precis intill det uppgrävda diket där den västra delen av tågtunneln kommer att gå, berättade partnerna om samarbetet som även inkluderar VSM/Samgräv.

– Vi räknar med att en miljon kubikmeter schaktmassa kommer att behövas transporteras bort från området, vilket betyder cirka 70000 transporter. Vi vände oss till Volvo för att se om vi kunde hitta en hållbar lösning för detta. Och de nappade, berättade Kenneth Nilsson, affärsområdeschef på NCC Infrastructure.  

Samarbetet mynnade ut i den digitala tjänsten Effektiv utlastning, som kommer att innebära 8000 färre transporter i området.

– Detta är första gången som vi skapar ett digitaliserat arbetsflöde längs hela schaktkedjan. Det innebär en rad fördelar; färre transporter ger mindre störningar i trafiken för göteborgarna och CO2-utsläppen minskar med tusen ton under projekttiden. Vi som entreprenör kan öka produktiviteten och säkerheten samt styra produktionen med fakta i stället för med uppskattningar, sade Kenneth Nilsson.   

Via appen kan åkare och grävmaskinister följa sin last med hjälp av fordonens digitala vågor som kontinuerligt överför informationen till appen. Efter en lastning får lastbilschauffören information om vad som lastats, hur mycket och vart det ska transporteras. 

Helen Pettersson på Volvo Lastvagnar har varit projektledare för samarbetet.

– Vi håller precis nu på att installera systemet på maskinerna här utanför. Effektiv utlastning handlar om att optimera lasten vid varje lastning. Allt dokumenteras digitalt och när lastningen är klar nås även Trafikverket automatiskt av ett lastkvitto.  

Martin Lundstedt, vd för Volvo Group, tror mycket på att koppla samman flöden och att samarbeta aktörer emellan.

– Logistikbranschen är väldigt speciell eftersom det finns många aktörer, juridiska enheter och samtidigt är ganska utspritt. Därför spelar digitaliseringen en avgörande roll här, sade han och fick medhåll av Ylva Lageson, head of Development and Operations Services på NCC.

– Att driva stora byggprojekt är oerhört komplext och svårast är logistiken. Knäcker man den koden har man kommit långt.
 
Text och foto: Henrik Ekberg

 

Faktaruta: Västlänken

  • Västlänken blir en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, drygt sex kilometer ska gå i tunnel.
  • Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen. 
  • Med Västlänken och de nya stationerna kommer pendel- och regiontåg att kunna passera vidare genom Göteborg, vilket gör att resenärerna kan spridas ut på fler stationer och trycket på både Göteborgs central och på kollektivt tafiksystemet lättar. 
  • Den 30 maj 2018 togs första spadtaget, projektet planeras vara klart 2026. 
  • Västlänken är en del av det Västsvenska paketet och är budgeterat till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. 
  • NCC bygger förutom delprojekt Centralen även den nya stationen vid Korsvägen.