Digitala byggmodeller sval politisk fråga

Digitala byggmodeller sval politisk fråga
Sverige måste införa krav på BIM i statliga upphandlingar. Det anser bland andra WSP. Men bostadsministern tycker inte att det är en regeringsfråga, medan infrastrukturministern säger att Trafikverket tittar på hur BIM kan användas.

BIM står för digitala byggnadsinformationsmodeller och ger till exempel möjlighet att skapa tredimensionella bilder av byggprojektet. En stor fördel med BIM är att tidiga fel kan upptäckas, om till exempel installationer krockar med varandra.

Nu har konsultbolaget WSP låtit Kairos Future göra en rapport om hur BIM används världen över. Resultatet visar att Sverige riskerar att halka efter i utvecklingen.

Enligt rapporten befinner sig Sverige vid ett vägval, med gigantiska infrastrukturprojekt som står för dörren i Stockholm. Men för att byggsektorn ska effektiviseras krävs nu ett statligt initiativ, anser WSP.

— Denna rapport visar att BIM-utvecklingen kommit långt i vissa länder men släpar efter i andra. För att vi i Sverige nu ska komma ikapp våra nordiska grannar behövs ett tydligare statligt agerande, säger Pontus Bengtson, utvecklingschef för BIM på WSP Sverige, i ett pressmeddelande.

I Finland har BIM-användningen kommit längst. Det statliga fastighetsbolaget Senatsfastigheter började kräva BIM i upphandlingar 2007.

I ett debattinlägg i Dagens Industri krävde nyligen Rikard Appelgren, vd på WSP Sverige och WSP Europe, Anders Ekholm, professor i projekteringsmetodik vid Lunds tekniska högskola, och Rikard Espling, utvecklingschef på Skanska samt ordförande för Open BIM, att Sverige ska införa krav på BIM i statliga upphandlingar.

De pekade på ökande byggkostnader i Sverige, samt att allt mer pengar läggs på att korrigera misstag som har gjorts tidigare i byggprocessen. De är övertygade om att bristande information och samordning är orsaken, och att bästa sättet att åtgärda bristerna är att använda BIM.

Men branschen har redan tagit sitt ansvar, menar skribenterna. Många företag arbetar med BIM, och samarbetsorganisationen Open BIM har bildats. Nästa steg måste därför komma från politiskt håll. Om politikerna beslutar att kräva BIM i statliga upphandlingar skulle det spara miljarder kronor varje år, enligt Appelgren, Ekholm och Espling.

Men bostadsminister Stefan Attefall (Kd) ställer sig kallsinnig till uppmaningen.

— Vi följer frågan om BIM. Men exakt vilka specifika krav som ska ställas i offentlig upphandling är inte en fråga för regeringen, säger han i ett mejl till Byggvärlden.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) är dock mer positiv.

— Trafikverket genomför för närvarande ett ambitiöst arbete för att främja produktivitet och innovation. Flera utvecklingsprojekt man arbetar med handlar om BIM och hur BIM kan användas inom Trafikverkets anläggningsprojekt, säger hon.

Regeringen har även tillsatt Produktivitetskommittén, som ska analysera de statliga beställarnas agerande för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden i anläggningbranschen. Kommittén ska slutredovisa sitt arbete vid halvårsskiftet 2012.

– Jag ser fram emot den slutredovisningen och följer naturligtvis även kommitténs arbete samt de diskussioner som förs i branschen kring dessa frågor, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Kairos ”10 sanningar om BIM”:

 1. BIM tar design till nästa nivå.
 2. I:et är viktigare än B:et.
 3. BIM:s färg är grön. Om BIM används rätt sparar man tid, energi och pengar.
 4. BIM kommer att förändra allt inom byggindustrin.
 5. Regeringar måste aktivt delta.
 6. Företag måste arbeta tillsammans.
 7. Mjukvara och yrkesmän måste arbeta tillsammans.
 8. Nya kontrakt kommer att skapas.
 9. Mjukvaruplattformen befinner sig vid ett vägval.
 10. BIM kommer att bli det framtida byggandets DNA.

Kairos ”5 minisanningar om BIM”:

 1. BIM kommer att påverka bemanningen.
 2. Information måste bibehållas genom livscykeln.
 3. Infrastruktursektorn gillar BIM.
 4. Att börja med BIM är kostnadskrävande.
 5. Investeringar i utbildning kommer att visa sig om tio år.

Relaterade artiklar

Heta frågor till nya ministern
”Väntar på konkret politik från den nya regeringen”
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”