Digitalisering

Digitalisering – Ny teknik kräver nya arbetssätt

Digitalisering
Johannes Ris på Byggstyrning ansvarar för digitaliseringen i projektet.

Surfplattor, 3D-modeller och molntjänster – digitaliseringen av byggbranschen är på frammarsch. I centrala Stockholm pågår ett projekt med nya digitala verktyg, men det ställer krav på förändrande beteenden och arbetssätt.
– Alla måste känna sig delaktiga annars kommer det aldrig fungera, säger Johannes Ris på Byggstyrning.

Det ser nästan ut som en gruva. En mindre lastmaskin åker runt och skyfflar upp betongrester från en vägg som rivits, frilagda stålbalkar pekar ut i tomma intet och det gapar ett stort tomt hål mitt i fastigheten.

– Vi river ut hela insidan och bygger upp nya våningsplan för att få ut så många kvadratmeter som möjligt. Det här är en av de attraktivaste adresserna i Stockholm, säger Johannes Ris, som är biträdande projekteringsledare med extra ansvar för digitaliseringen.

3D-modeller istället för ritningar

Det är svårt att föreställa sig nu hur den nya lokalen kommer att se ut efter renoveringen, men det blir tydligare när Johannes plockar fram sin läsplatta och visar upp projektets 3D-modeller över bygget. De har helt skippat pappersritningar och all dokumentation och kommunikation sker nu digitalt.

– Hantverkarna ska ha möjligheter att fatta rätt beslut utan att behöva stanna upp. De behöver inte kontrollera en bygghandling på platskontoret utan får informationen direkt på plats där det ska genomföras, säger han.

Det är Vasakronan som genomför totalrenovering av fastigheten tillsammans med Byggstyrning. Projektet är en ”Construction Management” eller delad entreprenad på svenska. Byggstyrning är projektledare och står både för projektering och genomförandet. De handlar upp alla entreprenader och ansvarar för allt från platsledning och arbetsledning till genomförandet.

– Den delade entreprenaden är en avgörande pusselbit för att vi ska lyckas med digitalt byggande. Vi får kontroll på hela kedjan och har ett helhetsgrepp från projekteringen till genomförandet. Vi vill vara inne och peta ända ner på skruv och mutternivå för att det ska bli så smidigt som möjligt i nästa fas av bygget, fortsätter han.

Bygget är uppdelat i 50 olika delentreprenader. Redan i projekteringsfasen har Byggstyrning anpassat arbetet med hänsyn till att det är många upphandlingar med olika starter i projektet. De har ett lite nytt sätt att planera och tänker inte i klassisk byggplanering med aktiviteter som ska genomföras.

– Vi vill använda alla platser i huset maximalt för att kunna göra arbeten på så många ställen som möjligt samtidigt. För att lyckas med det delar vi upp huset i olika zoner och varje zon motsvarar ett arbete under en vecka, fortsätter han.

I praktiken blir det ett flöde där yrkesarbetarna exempelvis sätter väggar i en zon en vecka. När de flyttar arbetet till nästa zon kommer målaren in och utför sina moment under en vecka innan arbetet tas över av nästa installatör i kedjan. Alla har en vecka på sig i varje zon och så rullar det på genom hela projektet.

– Det blir som ett löpande band genom huset. Det är ett litet nytt sätt att tänka på hela processen för att få digitaliseringen att fungera.

Digitalisering utifrån behov

Digitaliseringen utgår hela tiden från behovet ute på arbetsplatsen. Yrkesarbetaren ska veta vad som ska göras och hur det ska genomföras. Det är i det läget som Byggstyrning använder 3D-modeller, BIM-modeller och surfplattor.

– När yrkesarbetarna kan snurra och vrida i en 3D-modell blir det enklare att förstå vad som ska byggas. All information ska var tillgänglig där man behöver det, när man behöver det.

Under projektets gång genomför man laserskanningar av det utförda arbetet och modellerna uppdateras kontinuerligt för att vara så exakta som möjligt. I ett gammalt hus är det inte alltid som förutsättningarna i verkligheten överensstämmer med ritningarna.

– Vi använder 3D-modellerna jättemycket ute i produktionen och när vi ritar. Genom att vi tar ut modellen i fält kan vi helt slopa ritningar. Den tiden som vi sparar på det kan projektörerna använda till att göra ännu bättre modeller. Vi flyttar tiden och använder den till vettigare saker.

Arbetet dokumenteras med en 360-kamera som monteras på en hjälm. Varje fredag går någon genom hela bygget och filmar av de olika delarna i projektet. Resultatet laddas upp till en molntjänst som gör en bild för varje sekund från filmen och därefter läggs bilderna ut på planritningen.

– Vi som sitter på projektkontoret slipper springa fram och tillbaka för att undersöka saker på plats. Vi kan titta på bilderna och se hur det såg ut för en vecka. Det är många frågor som vi kan få svar på bara genom att gå tillbaka i dokumentationen.

Skyddsronden hanteras digitalt

En gång i veckan genomförs också en skyddsrond på bygget men vem som helst kan när som helst skapa ett nytt ärende i systemet om de noterar en arbetsmiljörisk. Alla ärenden syns på en skärm som sitter uppe på arbetsplatsen.

– Vi har fått mycket bättre återkoppling och kontroll på åtgärderna så att de verkligen blir genomförda.

Det kan verka som det blir en mängd olika program och appar som yrkesarbetarna på golvet måste hantera. Men Byggstyrning har samlat allt under en och samma portal. Även om det i grunden är separata mjukvaror upplevs det som ett sammanhängande system. Svårigheten ligger i att förändra beteenden och välinarbetade rutiner i alla led i projektet.

– Det är mänskligt att vara skeptiskt när man tvingas göra på något sätt som man inte är van vid. Det är ofta en liten tröskel men det går ganska snabbt för yrkesarbetarna att komma in i det här digitaliserade arbetssättet. Målet med digitaliseringen är att vi ska jobba mer effektivt. Men om vi inte skapar engagemang till det nya arbetssättet kommer det inte att fungera. Alla måste känna sig delaktiga.

Det är ett tidigt skede i projektet. Nu håller man på med invändiga rivningen och ska börja tillföra nya bjälklag och ny betong under hösten. Efter jul börjar monteringen av väggar, ventilation och el. Det ska vara klart våren 2024 enligt tidsplanen.