Diplomerade byggchefer

Diplomerade byggchefer
Förra året startade ett utbildningssamarbete mellan Stockholms Byggmästareförening och företaget Business Leader International (BLI) med målet att utveckla ledarskapet hos chefer. Nu har ännu en grupp byggchefer diplomerats.
Förra året startade ett utbildningssamarbete mellan Stockholms Byggmästareförening och företaget Business Leader International (BLI). Målet är en utveckling av ledarskapet hos chefer i föreningens medlemsföretag. Nu har ytterligare en grupp byggchefer diplomerats. Att gott ledarskap fordrar ständig utveckling var de flesta deltagare överens om.

Stora förändringar inom byggbranschen ställer höga krav på ledarskapet. Därför inleddes förra året ett utbildningssamarbete mellan Stockholms Byggmästareförening och BLI. Ambitionen är att fler chefer ska satsa på utveckling av sin ledarroll. BLIs kurs är skräddarsydd för byggbranschen och löper parallellt med ordinarie arbetet under ett helt år. Den 26 november diplomerades ytterligare en grupp.

– Min förhoppning är att byggbranschen, även de mindre byggföretagen, ska se ledarskapsutveckling lika självklart som utbildning inom andra fackområden. Byggbranschen är inne i en stark förändringsfas och då är ett gott ledarskap en given framgångsfaktor för ökad produktivitet och lönsamhet, säger Hans O Jacobsson, VD på BLI.

Syftet med BLIs ledarprogram är att ge kursdeltagarna praktiska verktyg och personlig trygghet i sitt ledarskap i det dagliga arbetet. Under cirka ett års tid har de därför fått utbildning i såväl grundläggande ledarskap som kundbemötande men också personlig utveckling.

Vid diplomeringstillfället i Stockholm fick samtliga deltagare berätta vad kursen gett dem. Bättre förmåga att delegera, hantera konflikter och att ständig utveckling är grunden för ett gott ledarskap var något de flesta tog upp.

Relaterade artiklar

Ny rapport belyser platschefens roll – skrivbordsarbetet ökar
Stressen har ökat bland chefer
Fem byggchefer på Ledarnas framtidslista
Var femte chef ser fördelar med krisen