Nyheter

Direktiv för Laval-utredning klara

Regeringen har beslutat om direktiven för utredningen av Laval-domens konsekvenser. Utgångspunkten blir att den svenska modellen ska kunna tillämpas för utländska arbetstagare i Sverige.

Direktiven slår fast att EG-rätten måste respekteras fullt ut, skriver Lag & Avtal. Utredaren, Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth, ska ta reda på vilka svenska lagregler som behöver förändras och då främst om den så kallade Lex Britannia i medbestämmandelagen måste ändras.

Utredningen ska vara klar den 15 december.

Läs mer på Lag & Avtals hemsida