Nyheter

Ditt stöd på jobbet

De är inte vänner, arbetskamrater eller terapeuter. Men de lyssnar på dina problem. Mentorerna ger möjlighet till samtal om yrkeslivets svårigheter. <br></br> — Att ha en mentor tjänar alla på. Vi lyfter fram individens hela potential, säger M

Nyfikenhet och ödmjukhet. Det är några av egenskaperna som krävs av en bra mentor. Från att ha varit en överförare av kunskap är den moderna mentorn en lyssnare.

— Adepten ska själv komma på besluten, fast med hjälp av mentorn. Jag brukar likna det vid att vi åker upp i en luftballong och ser alla val där nedanför. Mentorn kan peka på vägar som adepten inte upptäckt, säger Mona Odhnoff Sundström.

Själv har Mona Odhnoff Sundström jobbat som mentor i fem år. Innan dess jobbade hon i 20 år som informationschef, bland annat på NCC.
— I byggbranschen finns en stor grupp 40-talister på väg i pension. Deras erfarenheter skulle kunna utnyttjas mer i mentorskap, säger hon.

Kan chefer ha nytta av en mentor?
— Absolut. Chefer lever i ett högt tempo med mycket förändringsarbete. Mentorer kan vara ett stöd i deras ledarskap, vid problemlösningar och när man ska arbeta med relationer.

Mentorer blir allt populärare. Ofta handlar det om utbildade mentorer som tar betalt. Mona Odhnoff Sundström betonar att mentorskapet inte ska förväxlas med vänskap.

— Det viktigaste att tänka på innan start är att vara tydlig med målen och att arbeta under en bestämd tidsperiod. Ofta handlar det om sex månader till ett år. Vill adepten fortsätta samtalen när tiden är ute så sätter man nya mål.

Vad får du ut av mentorskapet?
— Det är så roligt att följa en person och se utvecklingen. Sedan får jag också nya perspektiv.

Mona Odhnoff Sundströms tips för dig som vill ha en mentor:

1. Ha tydliga mål.

2. Var öppen och ärlig. Tänk på att allt som sägs är konfidentiellt.

3. Ta dig tid till förberedelser.Det stora arbetet sker mellan mötena med reflektioner och val.

4. Ha mod att pröva nya vägar. Tänk till exempel ut nya förhållningssätt mot kolleger.

5. Fatta egna beslut.Mentorn ska inspirera, inte styra dina val.

Chefspanelen

Byggvärldens chefspanel tror starkt på mentorskap som metod för utveckling och överföring av kunskap mellan generationer.
JM har mentorer främst för sina yngre medarbetare. Skanska satsar på mentorskap inom sitt program för nyanställda civilingenjörer och Tommy Byggare håller som bäst på att bygga upp en struktur inom detta för företagets chefer.

Men det kan finnas risker med mentorskap som metod.
— Man måste vara överens om vad som stannar mellan mentorn och adepten, råder Jonas Karlsson, vd Tommy Byggare.

Läs fler råd om mentorskap från chefspanelen i Byggvärlden nummer 4/2008.