Nyheter

Djup snö och brist på projekt för NCC

En minskad orderingång och ett sämre rörelseresultat. För NCC har 2009 varit ett tufft år. Men företagets årsrapport visar på ljusglimtar.

— Under det fjärde kvartalet ökade orderingången jämfört med föregående år och uppgick till 14 216 (9 670) miljoner kronor, kommenterade NCC: s vd Olle Ehrlén under företagets årsredovisning på tisdagen.

Ökningen förklaras bland annat med att samtliga Construction-enheter ökade orderingången.

Som helhet präglades dock 2009 av lågkonjunkturen. För NCC minskade orderingången med elva procent jämfört med 2008. Företagets rörelseresultat för 2009 var 2 150 miljoner kronor, vilket är en minskning med cirka tre procent, jämfört med året innan.

NCC förväntar sig att den låga efterfrågan på bostäder, kontor och övrigt husbyggande fortsätter under 2010. Förutsättningar för anläggningsmarknaden ser däremot ljusare ut, bland annat tack vare statliga infrastruktursatsningar. Men tillade också att det hårda vintervädret kan komma att påverka anläggningssidan.

— Det kan ha en viss betydelse eftersom kommunernas pengar för anläggningsbyggen till viss del kommer att gå åt till snöröjning. Fast å andra sidan ger snö dåliga vägar så på längre sikt kan det ge fler uppdrag, sade han.

Olle Ehrlén tillade att han inte förväntar sig ytterligare personalneddragningar på koncernnivå.

— På lokal nivå kommer vi däremot att både rekrytera och minska på personalstyrkorna, kommenterade Olle Ehrlén under årsredovisningen.

Olle Ehrlén påpekade att ett problem för NCC är att man nu har en hög försäljningsgrad i pågående bostadsprojekt, men att man har minskade möjligheter att sälja.

— Vi har startat för få projekt och måste ändra på detta, sade han.

NCC 2009

Nettoomsättningen uppgick till 51 817 miljoner kronor (57 465).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 694 miljoner kronor (2 385).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 262 miljoner kronor (1 820).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 11,63 kronor (16,69).

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,00 kronor per aktie (4,00).