Nyheter

DO stämmer Krokoms kommun

Samer diskrimineras i bygglovsärenden. Det anser diskrimineringsombudsmannen, DO, som beslutat att stämma Krokoms kommun på 2,8 miljoner kronor i skadestånd.

Krokoms kommun har under en fyraårsperiod fattat beslut i minst 15 bygglovsärenden som berört Jovnevaeries samebys betesmarker, uppger DO. Enligt lagen måste kommunen höra dem som berörs av bygglovet, men så har inte skett i något av fallen.

Kommunens företrädare hävdar att bristen på samråd beror på att de velat förenkla bygglovsprocessen. De anser inte heller att ärendena som de nu blivit anmälda för påverkar samebyns renbetesmarker.
— Vi kan aldrig acceptera att en kommun diskriminerar och förvägrar samer deras rättigheter bara för att de tycker att det blir enklare, säger Katri Linna, ombudsman mot etnisk diskriminering.

När företrädare för Jovnevaerie sameby anmälde Krokoms kommun till DO diskuterades ett skadeståndskrav på 1,5 miljoner kronor. Men nu har summan höjts till 2,8 miljoner kronor. Stämningen gäller både etnisk diskriminering och misstanke om lagbrott, då lagen kräver att sakägare ska få säga sitt när de berörs av nya byggnationer.
— Egentligen är det särskilt viktigt att just samerna får sina åsikter beaktade. Kunskapen om samers rättigheter är dessvärre låg och negligeras även från myndighetshåll, säger Katri Linna.