Nyheter

Dom förenklar ljudmätning vid vindkraftverk

En dom i mark- och miljööverdomstolen ger ett företag rätt att bygga elva vindkraftverk i södra Sverige. Domen innebär också att praxis för hur ljudet från vindkraftparken ska mätas förenklas.

Det är företaget Arise som nu fått tillstånd för elva vindkraftverk i södra Sverige. Arise hade överklagat miljödomstolens dom till miljööverdomstolen som i december meddelade prövningstillstånd.

Nu har slutlig dom avkunnats vilket innebär att Arise har rätt att bygga elva verk. Överdomstolen ändrar därmed länsstyrelsens och miljödomstolens tidigare beslut.

Domen innebär också att praxis för hur ljudet från en vindkraftpark skall mätas förenklas. Domstolen skriver att det är bolagets skyldighet att se till att bullernivån i tillståndet inte överskrids och att de måste utföra ljudmätningar, men att de så kallade immissionsmätningarna vid bostäder inte behöver utföras. I stället räcker det med närfältsmätningar och beräkningar.